fbpx
Varukorg
Din varukorg är tom

Sök forskningsbidrag 2022

Forskar du kring medfödda hjärtfel? Då kan du söka bidrag från Hjärtebarnsfonden. Under 2021 bidrog Hjärtebarnsfonden med 4.333.300 kr till hjärtforskning.

Hjärtebarnsfonden stödjer både nya forskningsprojekt och pågående projekt som hjälper barn och unga med medfödda hjärtfel. Hjärtebarnsfonden ger bidrag till enskilda forskningsprojekt som kan sökas för en projektperiod om ett till två år och för ändamål som specificeras i ansökan. 
ANSÖKNINGSPERIODEN FÖR 2022 ÄR 1 AUGUSTI – 1 OKTOBER.

✔ Ansökan skall innehålla: 
Kortfattad projektbeskrivning (max 5 sidor), inklusive planerat utfall i form av publikationer.
Curriculum Vitae med publikationslista och uppgifter om aktuell anställning samt kontaktuppgifter (postadress, email-adress och telefonnummer).
För doktorander skall handledare och planerad disputation anges
Budget för sökta medel, inklusive redovisning av övriga erhållna och sökta medel för projektet.
Intyg från verksamhetschef/prefekt att villkor för genomförandet av projektet kommer tillgodoses, samt att projektet påbörjas senast under januari-december 2023.
En kortare sammanfattning över tidigare erhållna medel från Hjärtebarnsfonden och dokumenterade resultat från projektet i form av publicerade publikationer.

✔ Villkor för medelstilldelning
Projektet ska ha godkänd etisk prövning. 
Söks av enskild forskare eller forskarstuderande, medlen skall förvaltas av arbetsgivare.
Högst 18% overheadkostnad.
Bidragstid 1-3 år.
Bidragsperioden påbörjas senast under januari-december 2023.

Bedömning av ansökningar görs av Hjärtebarnsfondens forskningsråd
Bedömningen baseras på projektets vetenskapliga kvalitet, nytänkande och originalitet, sökandes kompetens, genomförbarhet och relevans/klinisk betydelse.
Vid frågor, kontakta Hjärtebarnsfondens kansli: ansokning@hjartebarnsfonden.se

BEVILJADE BIDRAG 2021
Under 2021 bidrog Hjärtebarnsfonden med 4 .333.300 kr till hjärtforskning inom olika områden, se forskare och ämne nedan.

Petru Liuba– Combined use of novel biomarkers to improve early diagnosis and predict severe complications in children with complex congenital heart disease: from fetal life and beyond

Malin Berghammer – Kvinnor med medfödda hjärtfel – Intervention för ökat stöd, ökad kunskap och förbättrad egenvård i samband med graviditet 

Linda Ashman Kröönström – Inandningsmuskelfunktion hos vuxna med medfödda hjärtfel

Anna Wikner– Forskningsplan: Effekt av muskelstärkande träning hos vuxna med enkammarhjärta jämfört med hjärtfriska kontroller

Annika Bay – Reproduktiv hälsa hos vuxna med medfödda hjärtfel

Wai Giang – Psykisk ohälsa hos unga och vuxna med medfödda hjärtfel

Petra Boström – Early family intervention – CHIP-Infant – for parents of children with congenital heart defect.

Ansökan skickas via epost info@hjartebarnsfonden.se
Ansökningen ska komma in senast 1 oktober.

Sök forskningsanslag – Hjärtebarnsfonden (hjartebarnsfonden.se)