fbpx
Varukorg
Din varukorg är tom
hjärtebarn, operation, gåva, kärlek

Hypoplastisk vänsterkammare

Hypoplastisk vänsterkammare

Den vänstra kammaren och ofta även kroppspulsådern är här mycket underutvecklade. Blodcirkulationen upprätthålls av höger kammare, som via en fosterförbindelse, kallad ductus arteriosus, försörjer även kroppspulsådern med blod. Ductus arteriosus är öppen hos alla nyfödda vilket gör att barn som föds med hypoplastisk vänsterkammare inte visar några symtom när de är nyfödda, men när den sluts visar sig symtomen.

Symtom

När ductus sluter sig leder det till ett otillräckligt flöde av syresatt blod till kroppspulsådern, lågt blodtryck och otillräcklig blodförsörjning av kroppens alla organ. Då det också finns en öppning mellan vänstra och högra förmaken kan syresatt blod från lungorna rinna där emellan och tillslut pumpas ut i lungcirkulationen. Barnet behöver opereras tidigt för att kunna överleva.

Behandling

Hypoplastisk vänsterkammare kan oftast opereras och då i flera steg under de första levnadsåren. Innan operation hålls ductus öppen med hjälp av läkemedel.

Ibland kan ett alternativ till operation vara en hjärttransplantation. Något som inte sker så ofta då tillgången på hjärtan i den storleken är begränsad. Barnet behöver kontrolleras regelbundet under resten av livet efter operationen.