fbpx
Varukorg
Din varukorg är tom

Transposition av de stora kärlen

Diagnos

Transposition av de stora kärlen betyder att kropps- och lungpulsådern har bytt plats vilket leder till en dålig syresättning av blodet. Ett litet hål i förmaksskiljeväggen kan dock få ut det syresätta blodet i kroppen.

Blodcirkulationen fungerar dock bra under fosterstadiet då blodet går från kroppspulsådern till lungpulsådern via en förbindelse som kallas ductus arteriosus. När denna förbindelse stänger sig under barnets första dygn efter födseln sjunker syrehalten i blodet kraftigt.

Symtom

Denna transposition leder till en låg syresättning av blodet och hud, läppar och slemhinnor får då en blå ton, vilket kallas för cyanos.

Behandling

Den låga syrehalten är skadlig och barnet behöver opereras så fort som möjligt. I väntan på operation kan barnet få prostaglandin via dropp för att hålla ductus öppen och på så sätt blanda det syrefattiga blodet med det syresatta för att höja syrehalten. Man kan också, i väntan på operation, sätta in en kateter för att vidga öppningen mellan vänster och höger förmak.

Vid operationen byter man plats på kropps- och lungpulsådern och hjärtats kranskärl flyttas från den gamla till den nya kroppspulsådern. Hålet mellan förmaken stängs.

Efter operation behövs det regelbundna kontroller under många år.