fbpx
Varukorg
Din varukorg är tom

Operation och behandling

Operation

Svensk barnhjärtkirurgi tillhör de bästa i världen. I landet finns det två opererande centra, på universitetssjukhuset i Lund och på Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus i Göteborg. Där bedrivs så kallad rikssjukvård, det vill säga att de har hela landet som upptagningsområde. Hit kommer alltså barn från hela landet för att få sina hjärtfel korrigerade.

På de opererande sjukhusen finns särskilda kontaktsjuksköterskor som har nära kontakt med familjen vars barn ska opereras och barnet självt om det är lite äldre. Det är också ofta kontaktsköterskan som fungerar som en länk mellan det opererande sjukhuset och hemsjukhuset.

Det är viktigt att patienten är infektionsfri vid operationen. Den vanligaste anledningen till att en operation blir inställd är förkylning eller annan infektionssjukdom. Vid maginfluensa och vattkoppor gäller, på grund av smittorisken, att familjen inte kan komma till sjukhuset om någon i familjen insjuknat eller utsatts för smitta även om barnet som ska opereras är friskt.

Efter sjukhusvistelsen

Efter sjukhusvistelsen sker den primära kontakten med barnhjärtsjukvården via hemsjukhusets barnmottagning. Här finns kontaktsjuksköterska, dietist, sjukgymnast och andra yrkeskategorier som kan vara aktuella i habiliteringen av hjärtebarnet. Uppbyggnaden ser lite olika ut i olika delar av landet men grundprincipen är densamma: att man är ett team som jobbar tillsammans med barnet och familjen och täcker alla behov som kan tänkas uppstå.

Glöm inte att du själv som förälder kan behöva prata med någon om det som hänt och vad du gått igenom. I Hjärtebarnsfonden finns andra föräldrar som har liknande upplevelser som du kan tala med, de ersätter självklart inte kurator- eller psykologkontakt, men kan vara ett viktigt stöd i vardagen.