Ge en gåva

Nyheter

Prof. Mikael Dellborg om vuxna med medfött hjärtfel och Covid-19

Vad vet vi om risken för vuxna med medfödda hjärtfel och Covid-19? Mikael Dellborg, professor, överläkare, forskare och ansvarig för forskargruppen vid GUCH-centrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset försöker nedan besvara frågan.

Tittar man i de studier som finns så hittar man egentligen ingenting, inga fall beskrivna. Alltså får man då ta och fundera och tänka, dra slutsatser från andra sjukdomstillstånd, andra virussjukdomar och allmänt vad vi vet om GUCH och GUCH-are i dagens läge, i Sverige, med den sjukvård vi har. Då vet vi att GUCHare i Sverige som grupp mår bra, klarar sig väldigt bra. Man är i regel väl omhändertagna, har en stabil situation och en god funktion. …

Ändrade mötesrutiner på grund av coronasituationen

Coronahotet och dess inverkan på kommande årsmöten i våra lokala föreningar diskuterades av föreningsordföranden i helgen. Ordförandegruppen enades om att i rådande läge rekommendera att de årsmöten som nu ska hållas i de lokala föreningarna i möjligaste mån sker via digitala mötesplatser. Detta för att minimera risken för spridning av coronavirus. Samma sak gäller planerade aktiviteter där medlemmar och anhöriga möts fysiskt. Detta gäller t.o.m den 30 april.Vi är observanta på utvecklingen och följer de åtgärder som rekommenderas av våra myndigheter. …

Covid-19, coronavirus, och hjärtsjuka barn

Hjärtebarnsfonden kontaktade igår Svensk Barnkardiologisk förening för ett uttalande om Covid-19 och vilka rekommendationer som gäller för barn, ungdomar och vuxna som lever med ett medfött hjärtfel. Från Svenska Barnkardiologisk Förening säger man bland annat det här; ” Det finns därför i nuläget ingen indikation på att hjärtsjuka barn skulle tillhöra en grupp som drabbas allvarligare av covid-19 än av andra luftvägsinfektioner” …

Varmt tack för ett fantastiskt engagemang i februari

Tack till alla som har varit med under Hjärtebarnsmånaden 2020

Hjärtebarnsfonden vill rikta ett stort tack till alla er som har engagerat er under årets Hjärtebarnsmånad på ett eller annat sätt. Vi är överväldigade av att se alla initiativ, bidrag och gemenskapen detta har skapat. ⁠

Utan alla generösa bidrag till vår Facebookinsamling, swishdonationer och andra engagemang skulle inte Hjärtebarnsmånaden lyckas. ⁠Tack vare alla er som har varit med och bidragit har vi samlat ihop över 1 miljon kronor i år och fler små barnhjärtan kan fortsätta slå. …

Ökad kännedom om organdonation

Igår gick Socialstyrelsen ut med ett nytt pressmeddelande om att regeringen vill stärka kännedomen om organ- och vävnadsdonation. Socialstyrelsen får i uppdrag att vidareutveckla sitt arbete med information till allmänheten i frågor som rör organdonation. 

Arbetet ska bidra till att den höga donationsviljan i befolkningen bibehålls eller ökar, att fler tar ställning till organ- och vävnadsdonation samt att antalet anmälningar till donationsregistret ökar. …

Hjärte­barns­månaden 2020

Ett trasigt barnhjärta förändrar allt

Hjärtebarnsfonden arbetar för att ge röst åt alla barn, ungdomar och vuxna som sedan födseln lever med ett trasigt hjärta . Det gör vi bland annat genom att under februari utlysa en Hjärtebarnsmånad.  Under denna månad samlar vi in pengar för att fler lagade barnhjärtan ska fortsätta slå. Tack vare forskningen kan många trasiga barnhjärtan lagas idag. Men för att fler ska överleva och få ett ännu bättre liv så behövs det mer pengar. …

Hjärte­barns­fonden öppnar årets lägerverksamhet

Hjärtebarnsfonden anordnar årliga läger för barn och ungdomar med hjärtfel och deras familjer samt för vuxna födda med hjärtfel.

Speciella insatser krävs för att anordna lägerverksamhet för barn och ungdomar som är födda med hjärtfel. Det behövs ledare med kunskaper om hur barn och ungdomar fungerar i vardagen och specialutbildade sjukvårdskunniga läkare eller sjuksköterskor som ansvarar för den medicinska säkerheten. …

Lindas barn föddes med dolt hjärtfel: ”Jag var rädd och orolig”

Reportaget i vår tidning Hjärtebarnet nr 3/19 har skapat rubriker runt om i Sverige. SVT intervjuade Hjärtebarnsfondens ordförande Linda Sundberg om hennes upplevelser för 14 år sedan. Läs artikel i Hjärtebarnet här

Se hela klippet hos SVT här

Volontär på barnhjärtavdelningen

Vi är igång med vår volontärverksamhet på barnhjärtavdelningarna i Lund och Göteborg för att stötta de familjer som är i behov av en extra hjälpande hand.

Denna vecka har tjejerna i Lund tillsammans med patienterna bakat chokladbollar.

Är du intresserad av att bli en del av vårt volontärteam?
Tveka inte att kontakta oss, läs mer om uppdraget här

Barnhjärtexperter samlas till konferens i Lund

Hur kan sjukvården bäst behandla och följa upp barn som föds utan lungartärklaff? Den 2-3 oktober samlas världsledande experter på området på Skånes universitetssjukhus i Lund för att försöka komma fram till gemensamma riktlinjer, vår generalsekreterare Peter Nordqvist är på plats. 

Att barn föds utan lungartärklaff är relativt ovanligt men tillståndet kräver behandling för att barnen ska överleva.
– Det är ett väldigt svårt hjärtfel som oftast kräver behandling när barnet är nyfött, säger Petru Liuba, barnkardiolog och överläkare på Skånes universitetssjukhus samt docent vid Lunds universitet. …