fbpx
Ge en gåva

Nyheter

Skolans okunskap drabbar elever med hjärtfel.

Nu efter sommarlovet sitter närmare 15 000 elever med hjärtfel bänkade i klassrum runt om i Sverige, från förskolan till sista året på gymnasiet. Antalet motsvarar mer än 600 helklasser eller ungefär 20 stycken medelstora skolor, enbart med barn och ungdomar som sedan födseln har fel på sina hjärtan.

En påtagligt stor grupp unga individer som i skolvardagen ofta varken får det stöd eller bemötande de har rätt till. …