Ge en gåva

Nyheter

Ett samhälle för alla

Funktionsrätt Sverige i SvD Lika Villkor 280619

Funktionsrätt Sverige vill ha ett samhälle för alla

Funktionsrätt Sverige vill vara funktionsrättsrörelsens enade röst mot regering, riksdag och centrala myndigheter. Utgångspunkten är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Cirka var femte person i Sverige har en funktionsnedsättning som de upplever påverkar dem i vardagen. Funktionsrätt Sverige är en samarbetsorganisation för 44 funktionsrättsförbund som tillsammans har ca 400 000 medlemmar. Förbunden driver olika frågor, men mycket förenar också.

Hjärtebarnsritten 2019

För femte året i rad rider Sofia Larsson och Erica Svensson till förmån för Hjärtebarnsfonden, turen beräknas ta 10 dagar och hittills har de samlat in 95 626 kr, bidra till deras insamling här

Läs om deras tidigare resa här