Ge en gåva

Nyheter

Debattartikel ”Skolan sviker elever med hjärtfel.”

Hundratals barn och ungdomar med hjärtfel behöver extra stöd för att klara skolans många utmaningar, men får inte den hjälp de har rätt till.  Kunskapen om de särskilda behov dessa hjärtsjuka elever har är övervägande låg inom skolan, vilket gör att många av dem lider i onödan, skriver företrädare för Hjärtebarnsfonden.

De senaste årtiondena har inneburit en kraftigt ökad överlevnad bland barn som föds med komplicerade hjärtfel. Dödstalen har sjunkit från höga 10 procent till en mortalitet på under en procent räknat i 30 dagars överlevnad. Det är en glädjande utveckling som det finns all anledning att vara stolt över. …

Varje dag föds tre barn med hjärtfel.

Ida, Bosse, Eliot, Hailey, Benjamin och Vilja föddes med trasiga hjärtan. De lever här och nu och älskas gränslöst mycket.  De är just hjärtebarn på alla sätt och vis. I medgång och i motgång. I vardagen hemma och på sjukhuset. Läs medföljande folder och lär känna dem du hjälper lite mer. Och var stolt över det du bidrar med i kampen mot medfödda hjärtfel.

Hjärtfel är den vanligaste missbildningen bland små barn över hela världen. Även i Sverige. För inte så länge sedan var dödligheten hög bland de här barnen – några diagnoser var lika med en säker död –  men tack vare framstegen inom barnhjärtkirurgi och medicinsk teknik överlever betydligt fler barn i dag än för 25 år sedan. Ändå återstår oändligt mycket att göra. …