fbpx
Ge en gåva

Nyheter

Ökad kännedom om organdonation

Igår gick Socialstyrelsen ut med ett nytt pressmeddelande om att regeringen vill stärka kännedomen om organ- och vävnadsdonation. Socialstyrelsen får i uppdrag att vidareutveckla sitt arbete med information till allmänheten i frågor som rör organdonation. 

Arbetet ska bidra till att den höga donationsviljan i befolkningen bibehålls eller ökar, att fler tar ställning till organ- och vävnadsdonation samt att antalet anmälningar till donationsregistret ökar. …