Ge en gåva

Nyheter

Prof. Mikael Dellborg om vuxna med medfött hjärtfel och Covid-19

Vad vet vi om risken för vuxna med medfödda hjärtfel och Covid-19? Mikael Dellborg, professor, överläkare, forskare och ansvarig för forskargruppen vid GUCH-centrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset försöker nedan besvara frågan.

Tittar man i de studier som finns så hittar man egentligen ingenting, inga fall beskrivna. Alltså får man då ta och fundera och tänka, dra slutsatser från andra sjukdomstillstånd, andra virussjukdomar och allmänt vad vi vet om GUCH och GUCH-are i dagens läge, i Sverige, med den sjukvård vi har. Då vet vi att GUCHare i Sverige som grupp mår bra, klarar sig väldigt bra. Man är i regel väl omhändertagna, har en stabil situation och en god funktion. …

Ändrade mötesrutiner på grund av coronasituationen

Coronahotet och dess inverkan på kommande årsmöten i våra lokala föreningar diskuterades av föreningsordföranden i helgen. Ordförandegruppen enades om att i rådande läge rekommendera att de årsmöten som nu ska hållas i de lokala föreningarna i möjligaste mån sker via digitala mötesplatser. Detta för att minimera risken för spridning av coronavirus. Samma sak gäller planerade aktiviteter där medlemmar och anhöriga möts fysiskt. Detta gäller t.o.m den 30 april.Vi är observanta på utvecklingen och följer de åtgärder som rekommenderas av våra myndigheter. …

Covid-19, coronavirus, och hjärtsjuka barn

Hjärtebarnsfonden kontaktade igår Svensk Barnkardiologisk förening för ett uttalande om Covid-19 och vilka rekommendationer som gäller för barn, ungdomar och vuxna som lever med ett medfött hjärtfel. Från Svenska Barnkardiologisk Förening säger man bland annat det här; ” Det finns därför i nuläget ingen indikation på att hjärtsjuka barn skulle tillhöra en grupp som drabbas allvarligare av covid-19 än av andra luftvägsinfektioner” …

Varmt tack för ett fantastiskt engagemang i februari

Tack till alla som har varit med under Hjärtebarnsmånaden 2020

Hjärtebarnsfonden vill rikta ett stort tack till alla er som har engagerat er under årets Hjärtebarnsmånad på ett eller annat sätt. Vi är överväldigade av att se alla initiativ, bidrag och gemenskapen detta har skapat. ⁠

Utan alla generösa bidrag till vår Facebookinsamling, swishdonationer och andra engagemang skulle inte Hjärtebarnsmånaden lyckas. ⁠Tack vare alla er som har varit med och bidragit har vi samlat ihop över 1 miljon kronor i år och fler små barnhjärtan kan fortsätta slå. …