fbpx
Ge en gåva

Nyheter

Covid-19 och GUCH – så har patientgruppen påverkats

Uppdatering 17 september om covid-19 och GUCH

Mycket har skrivits om Covid-19 och ”samsjuklighet”, ”riskfaktorer”ofta exemplifierat med ”hjärt-kärlsjukdom”. Att en patient har ”hjärt-kärlsjukdom” är helt klart en riskfaktor mer allvarlig covid-19 sjukdom men räknas medfödda hjärtfel som ”hjärt-kärlsjukdom” i just det här sammanhanget? …

Den ljusnande framtid är er

Om kunskap, komplexitet, kontinuitet – 25 år av GUCH

Under åren 1994 och 1995 var det mycket diskussion bland hjärtläkare och sjukvårdsadministratörer i Göteborg. Det fanns ett uppenbart behov av en särskild mottagning för den nya patientgrupp vi såg, vuxna med medfödda hjärtfel. Stödet i professionen var mycket starkt för att etablera en sådan specialmottagning och vi på hjärtsektionen på Östra sjukhuset i Göteborg var mest intresserade och hade även gott stöd från resten av regionen. På sjukhuset var det lite trögare och skälet var som vanligt, det vill säga brist på pengar. Vi sökte och fick då ett habiliteringsstöd från Socialstyrelsen. Det handlade om ungefär ½ miljon kronor per år i 2 år vilket var tillräckligt för att i varje fall dra igång verksamheten. …

Hjärtopererad som barn – hur går det sedan?

Jag föddes med ett svårt hjärtfel och en prognos som inte gav mina föräldrar mycket hopp.

Nu snart 50 år senare har jag genom min forskning kunnat vara med och svara på frågan som de knappt vågade ställa. Nämligen hur går det sedan – efter hjärtoperationen?

Jag är glad att jag genom min forskning kunnat bidra till att ge lite fler svar, även om det fortfarande finns många frågor kvar.

Ja, hur går det då sedan? Bara några årtionden tillbaka så sågs ett medfött hjärtfel ofta som ett livs­hotande tillstånd, där barnen troligen inte skulle nå vuxen ålder. Det fanns en stor osäkerhet och oro, vilket även präglade barnets hela uppväxt. Utvecklingen har gått framåt i rasande takt och idag vet man att de allra flesta av dessa barn faktiskt kan nå vuxen ålder. Forskning från västvärlden visar att idag blir omkring 95% av dessa barn vuxna. Fokuset som förr låg på över­levnad har därför skiftat och idag är fokus istället långtids­uppföljning. Där finns många frågor, bland annat hur mår dessa personer som vuxna, hur är deras hälsa och livskvalitet? …

Ny behandling kan hindra Ebbas hjärtfel att gå i arv

24-åriga Ebba Andersson föddes själv med ett hjärtfel och är GUCHare (vuxen med medfött hjärtfel). För 3 år sedan föddes hennes son med ett liknande hjärtfel. I samband med en genetisk utredning fick Ebba ta ställning till frågan om att eventuellt skaffa fler barn. Då fick hon information om en speciell metod som liknar en ivf-behandling, men som syftar till att skapa ett friskt barn utan genen som kan ge hjärtfelet.

Läs Ebbas egen berättelse här nedan. …