Navigering

Styrelse

Styrelsemedlemmar

Ordförande
Linda Sundberg
Mobil: 076-6331544
linda.sundberg@hjartebarnsfonden.se
Mamma till ett barn med hjärtfel, verksamhetsledare inom personlig assistans, har varit styrelseledamot och sekreterare i ILCO och ordförande inom Hjärtebarnsfonden Öst.

Kassör
Maria Nyström
Mobil:070-224 23 64
maria.nystrom@hjartebarnsfonden.se
Mamma till ett barn med hjärtfel. VD inom personlig assistans och ordförande i bransch personlig assistans – vårdföretagarna Almega. Utbildad inom kommunikation, marknad & personal.

Ledamot, vice ordförande
Birgitta Elfsson
Mobil: 070-682 25 33
birgitta.elfsson@hjartebarnsfonden.se
Mamma till ett barn med hjärtfel. Leg. apotekare, har varit ordförande i Hjärtebarnsfonden Stockholm.

Ledamot
Malin Berghammer
Mobil: 070-266 46 40
malin.berghammer@hjartebarnsfonden.se
Har ett medfött hjärtfel, barnsjuksköterska, Fil Dr. lektor, har varit ledamot och ordförande i Hjärtebarnsfonden Väst.

Ledamot
Åsa Hofsten
Mobil: 070-576 46 10
asa.hofsten@hjartebarnsfonden.se
Mamma till ett barn med hjärtfel. IT-strateg inom digitalisering och välfärdsteknologi, utbildad systemvetare och ekonom. Har varit ordförande i Hjärtebarnsfonden Mitt och samtalsledare, utredare och förbundsrevisor på riksnivå.

Ledamot
Gunnar Skarland
Mobil: 0708-11 93 11
gunnar.skarland@hjartebarnsfonden.se
Pappa till ett barn med hjärtfel. Creative Director med 30 år i reklambranschen och stor erfarenhet av insamlingsorganisationer. Utbildad på Berghs School of Communication samt Kent Institute of Art and Design. Skriver bloggen Heja Abbe.

Ledamot
Johan Ektoft
Mobil: 070-543 14 51
johan.ektoft@hjartebarnsfonden.se
Pappa till ett barn med hjärtfel. Företagare i snickeribranchen. Kontaktförälder i Hjärtebarnsfonden Kronoberg. Platschef på lokala brandvärnet. Förtroendevald med fastighetsansvar. Ledamot i förening.

Suppleant
Britt-Inger Brandström
Mobil: 070-744 25 30
brith-inger.brandstrom@hjartebarnsfonden.se

Mamma till ett barn med hjärtfel, aktiv inom idrottsrörelsen, ledamot i Hjärtebarnsfonden Mitt.

Suppleant
Heidi Gjörtz
Mobil:0764-23 38 85
heidi.gjortz@hjartebarnsfonden.se
Mamma till ett barn med hjärtfel. Arbetar med ungdomar inom SIS, aktiv i styrelsearbetet för bostadsföreningen och föräldrakooperativ. Ordförande i Hjärtebarnsfonden Uppsala.

Suppleant
Madeleine Frid
Mobil: 070-339 03 81
madeleine.fridh@hjartebarnsfonden.se
Mamma till barn med hjärtfel. Kontaktförälder i Hjärtebarnsfonden sedan 2006. Arbetar som IT-samordnare och handläggare.

 

 

Valberedning

Ledamot, sammankallande
Nan Vendel
Mobil: 073-825 01 60
nan.vendel@hjartebarnsfonden.se

Ledamot
Henrietta Sterner
Mobil: 070-916 73 18
henrietta.sterner@hjartebarnsfonden.se

Ledamot
Anja Engström
Mobil: 070-552 22 60
anja.engstrom@hjartebarnsfonden.se

Suppleant
Arielle Reitberger
Mobil: 070-130 80 08
arielle.reitberger@hjartebarnsfonden.se

 

Revisorer

Ledamot
Erika Carlberg
Mobil: 070-664 03 88
erika.carlberg@hjartebarnsfonden.se

Ledamot
Lars Nilsson
Mobil: 070-526 30 09
lars.nilsson@hjartebarnsfonden.se

Suppleant
Göran Engborg
Mobil: 070-526 30 09
goran.engborg@hjartebarnsfonden.se

Auktoriserad Revisor
Lena Johnson Grant Thornton
Mobil: 070-821 70 78
lena.johnson@se.gt.com