Ge en gåva

Olika sätt att bidra

1000 barn om året

I Sverige föds det tre barn med hjärtfel varje dag. Ungefär hälften av dem behöver opereras för att överleva. Men tack vare stora framsteg inom barnhjärtkirurgin överlever 95 % av barnen idag och får ett långt liv.

Ett hjärtfel innebär ofta en tuff start i livet och för majoriteten av hjärtebarnen väntar ett liv med varierande grad av funktionsnedsättning som finns med genom hela livet. Hjärtebarnsfonden arbetar ständigt för att förbättra vardagen för hjärtebarnen och deras anhöriga.

Hjälp oss hjälpa

De framsteg som gjorts inom barnhjärtkirurgin har bl.a. gjorts tack vare donationer till Hjärtebarnsfonden. Tack vare dem har vi t.ex. kunnat bedriva opinionsarbete som lett till att Sverige nu har två centraliserade opererande enheter specialiserade på barnhjärtan. Ett beslut som har gjort att mortaliteten bland hjärtebarn sjunkit drastiskt. Vi har också kunnat driva på att det ska finnas kontaktsköterskor på de flesta sjukhus i landet.

Ingen ska lida av ett medfött hjärtfel

Vi vet att det inte bara är det hjärtsjuka barnet som drabbas. För de nyblivna föräldrarna, syskonen och de närmast anhöriga väntar en psykisk påfrestning med tvära kast mellan hopp och förtvivlan och många gånger olidlig väntan på besked. Hjärtebarn behöver oftast lite mer uppmärksamhet än andra barn vilket kan påverka syskon. Vi arbetar aktivt med att stötta hela familjen så att ingen ska behöva lida av ett medfött hjärtfel.

Din gåva gör skillnad

Vårt mål är att alla hjärtebarn ska ha ett bra och långt liv med goda levnadsvillkor. I arbetet med att stoppa lidandet av medfödda hjärtfel är vi beroende av gåvor från privatpersoner, företag och stiftelser. Vi använder era gåvor bl.a. till att stötta drabbade familjer känslomässigt och ekonomiskt. Vi subventionerar t.ex. lägerverksamhet där hjärtebarnen och familjen kan träffa likasinnade för att finna styrka i gemenskapen. Vi anordnar föreläsningar med experter på barnkardiologi och vi stöttar forskningen kring att bl.a. skapa lindrigare behandlingsformer och förbättra barnkardiologin. Hjärtebarnsfonden har tilldelats 90-konto vilket gör att du kan vara säker på att dina pengar kommer fram.