Ge en gåva

Årsmöten

Årsmöten:

Årsmötet 2019

Guch årsmöte för 2019 hölls den 17 Mars i Göteborg på:
Lisebergsbyn
Olbersgatan 9
416 55 Göteborg

Årsmötet är öppet och kostar ej att delta på.
Motioner till årsmötet ska vara skickade till styrelsen senast 17 Februari.
Dessa skickas till guch@hjartebarnsfonden.se .

Årsmöteshandlingar:
Verksamhetsplan 2019
Verksamhetsberättelse 2018
Dagordning årsmöte 2019

För den ekonomiska berättelsen för 2018 och budgetplanen för 2019, kontakta kassören.