fbpx
Ge en gåva

Vad händer i GUCH?

September är GUCH-månad!

Tack vare framgångar inom barnhjärtkirurgin når mer är 95% av de som föds med ett hjärtfel idag vuxen ålder. Det betyder att en ny patientgrupp har vuxit fram – Grown Ups with Congenital Heart Disease, (GUCH) vilket betyder vuxna med medfödda hjärtfel.

Idag lever mer än 70.000 vuxna med ett medfött hjärtfel i Sverige och inom den gruppen finns en mängd olika hjärtfel representerade. Det medför att det skiljer sig mycket i hur hjärtfelet påverkar individen. Det går att kalla GUCH som patientgrupp för första generationens överlevare vilket också innebär att vården behöver utvecklas och anpassas till denna nya grupps behov. Vården behöver ta hänsyn till att det inte bara handlar om ett nytt specialistområde inom kardiologin, utan att t.ex. fysioterapeut och psykolog också kommer att behöva involveras.

Hjärtebarnsfonden GUCH vill under September uppmärksamma denna nya och växande patientgrupp och de utmaningar som de möter i sjukvärden och i vardagen.