Ge en gåva

Styrelse Norr

Styrelsemedlemmar

Ordförande
Carolin Persson Munther, Umeå
Mobil: 070 – 206 49 82
carolin.persson-munther@hjartebarnsfonden.se

Kassör
Jens Söderström, Skellefteå
jens.soderstrom@hjartebarnsfonden.se

Sekreterare
Jennie Noréhn Thorgren, Norsjö
jennie.thorgren@hjartebarnsfonden.se

Ledamot
Charlotte Rönnberg, Piteå
charlotte.ronnberg@hjartebarnsfonden.se

Ledamot

Ida Broström, Norsjö
ida@svanheden.se 

Suppleant

Sophia Nygård, Umeå

sophia.nygard@hjartebarnsfonden.se

Ida Skogqvist, Luleå

ida.skogqvist@hjartebarnsfonden.se

Arnica Bäckström, Obbola

arnica.backstrom@hjartebarnsfonden.se

Valberedning

Ledamot, sammankallande
Johnny Thorgren, Norsjö
Mobil: 070 – 624 92 92
johnnythorgren@gmail.com

Ledamot
Mona Jolerus, Luleå

Suppleant
Vakant

Revisorer

Mikael Lindmark, Tavelsjö

Nadia Ferry Yassin, Umeå

Suppleant
Mikael Bergström, Skellefteå

 

Hemsidesansvarig

Jennie Noréhn Thorgren, Norsjö
jennie.thorgren@hjartebarnsfonden.se

 

Årsmöten

2020

Årsmötet hålls på Hotell Laponia i Arvidsjaur.

Inbjudan

Dagordning.

Revisionsberättelse

Resultatrapport

Balansrapport

Verksamhetsberättelse

2019

Årsmötet 2019 hölls på Medlefors i Skellefteå.

Inbjudan

Dagordning

Motioner och styrelsens för slag till beslut på motioner

Verksamhetsberättelse

Valberedningens förslag

 

2018

Årsmötet 2018 hölls på Funktionsrätts lokaler i Luleå.

Inbjudan

Dagordning

Motioner och styrelsens förslag till beslut på motioner

Verksamhetsberättelse

Valberedningens förslag

2017

Årsmötet 2017 hölls på Malå hotell i Malå.

2016

Årsmötet 2016 hölls på Örnvik i Luleå.

2015

Årsmötet 2015 hölls på Medlefors folkhögskola i Skellefteå.

2014
Årsmötet 2014 hölls på Pite Havsbad i Piteå.

2013
Årsmötet 2013 hölls på Örnvik i Luleå.

2012
Årsmötet 2012 hölls på Medlefors folkhögskola i Skellefteå.

2011
Årsmötet 2011 hölls på Medlefors folkhögskola i Skellefteå.

2010
Årsmötet 2010 var i Skellefteå helgen 27-28 februari.

 

Årsmöte 2017

Kallelse 2017
Dagordning 2017
Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsplan 2017
Balansrapport 2016
Resultatrapport 2016
Budget 2017

Årsmöte 2016

Kallelse 2016
Dagordning 2016
Verksamhetsberättelse 2015
Verksamhetsplan 2016
Balansrapport 2015
Resultatrapport 2015
Budget 2016

Årsmöte 2015

Kallelse 2015
Dagordning 2015
Verksamhetsberättelse 2014
Verksamhetsplan 2015
Balansrapport 2014
Resultatrapport 2014
Budget 2015