Navigering

Styrelse Öst

Styrelsemedlemmar

Ordförande
Karin Ivarsson
Mobil: 070-9949246
karin.ivarsson@hjartebarnsfonden.se
Karin Ivarsson är ordförande i Öst och har varit aktiv inom fonden i många år. Hon bor tillsammans med sin familj i Mjölby.

Kassör
Louise Eriksson
Mobil: 072-2286534
louise.eriksson@hjartebarnsfonden.se
Louise Eriksson är kassör i Öst och bor med sin familj i Nyköping.

Ledamot
Christopher Montecinos
Mobil: 070-6448593
christoffer.montecinos@hjartebarnsfonden.se
Christoffer är ledamot i Öst. Han bor med sin familj i Linghem utanför Linköping.

Ledamot
Hanna Sterneling
Mobil: 0709235223
hanna.sterneling@hjartebarnsfonden.se
Hanna Sterneling är ledamot i Öst. Hon bor tillsammans med sin familj i Linköping.

Suppleant
David Ekroth
Mobil: 0736998487
david.ekroth@hjartebarnsfonden.se
David är suppleant i Öst. Han bor med sin familj i Nyköping.

Valberedning

Ledamot, sammankallande
Fredrik Ivarsson
Mobil: 070-9949244
fredrik.ivarsson@hjartebarnsfonden.se

 

Ledamot
Jens Larsson

Revisorer

Åsa Lind
Mobil: 070-6320211
linden71.privat@gmail.com

Jenny Gidö
Mobil: 070-6857889
jenny.gido.jg@gmail.com

 

Årsmöten

Årsmöte 2018

Kallelse
Dagordning
Protokoll
Verksamhetsberättelse

Årsmöte 2017

Kallelse 2017
Dagordning 2017
Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsplan 2017
Balansrapport 2016
Resultatrapport 2016
Budget 2017

Årsmöte 2016

Kallelse 2016
Dagordning 2016
Verksamhetsberättelse 2015
Verksamhetsplan 2016
Balansrapport 2015
Resultatrapport 2015
Budget 2016