fbpx
Gåvoshop
Varukorg
Din varukorg är tom

Styrelse Stockholm

Styrelsemedlemmar

Ordförande
Lovisa Wetterblad
lovisa.wetterblad@hjartebarnsfonden.se

Kassör
Petra Jakobsson
petra.jakobsson@hjartebarnsfonden.se

Vice ordförande
Marianne Bäckman
marianne.backman@hjartebarnsfonden.se

Ledamot
Jeanette Sjölund
jeanette.sjolund@hjartebarnsfonden.se

Ledamot
Veronica Guizzardi
veronica.guizzardi@hjartebarnsfonden.se

Ledamot
Ingrid Flodberg
ingrid.flodberg@hjartebarnsfonden.se

Ledamot
Meira Forsman

Suppleant
Matilda Wikström

Valberedning

Elin Becksmo

Pia Widberg

Revisorer

Revisorer
Linda Öhman

Revisorssuppleant
Lisa Englund Krafft

Årsmöten

Årsmöte  2021

Kallelse 2021
Dagordning 2021
Verksamhetsberättelse 2020
Verksamhetsplan 2021
Balansrapport 2020
Resultatrapport 2020
Budget 2021
Revisionsberättelse 2020
Förslag till styrelse 2021 
Inkommen motion
Styrelsens svar på inkommen motion

Årsmöte 2020

Ny tid för årsmöte – digitalt!
Kallelse 2020
Dagordning 2020
Versamhetsberättelse 2019
Verksamhetsplan 2020
Balansrapport 2019
Resultatrapport 2019
Budget 2020
Revisionsberättelse 2019
Förslag till styrelse 2020

Årsmöte 2019

Kallelse 2019 
Dagordning 2019
Versamhetsberättelse 2018
Verksamhetsplan 2019
Balansrapport 2018
Resultatrapport 2018
Budget 2019
Revisionsberättelse 2018 JEJ
Revisionsberättelse 2018 LÖ
Förslag till styrelse 2019

Årsmöte 2018

Kallelse 2018
Dagordning 2018
Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsplan 2018
Balansrapport 2017
Resultatrapport 2017
Budget 2018
Revisionsberättelse 2017

Årsmöte 2017

Dagordning 2017
Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsplan 2017
Balansrapport 2016
Resultatrapport 2016
Budget 2017

Årsmöte 2016

Dagordning 2016
Verksamhetsberättelse 2015
Verksamhetsplan 2016
Balansrapport 2015
Resultatrapport 2015
Budget 2016

Årsmöte 2015

Dagordning 2015
Verksamhetsberättelse 2014
Balansrapport 2014
Resultatrapport 2014
Budget 2015