Ge en gåva

Styrelse Stockholm

Styrelsemedlemmar

Ordförande
Lovisa Wetterblad
lovisa.wetterblad@hjartebarnsfonden.se

Kassör
Petra Jakobsson
petra.jakobsson@hjartebarnsfonden.se

Vice ordförande
Marianne Bäckman
marianne.backman@hjartebarnsfonden.se

Ledamot
Jeanette Sjölund
jeanette.sjolund@hjartebarnsfonden.se

Ledamot
Veronica Guizzardi
veronica.guizzardi@hjartebarnsfonden.se

Ledamot
Åse Johansson Kristiansen
ase.johansson-kristiansen@hjartebarnsfonden.se

Ledamot
Pia Widberg

Suppleant
Iréne Nilsson Carlsson
irene.nilsson@hjartebarnsfonden.se

Valberedning

Valberedning
Elin Becksmo
elin.becksmo@hjartebarnsfonden.se

Anna-Maria Rosenberg

Revisorer

Revisorer
Jan Erik Jansson
Linda Öhman

Revisorssuppleant
Lisa Englund Krafft

 

Årsmöten

Årsmöte 2020

Kallelse 2020
Dagordning 2020
Versamhetsberättelse 2019
Verksamhetsplan 2020
Balansrapport 2019
Resultatrapport 2019
Budget 2020
Revisionsberättelse 2019
Förslag till styrelse 2020

Årsmöte 2019

Kallelse 2019 
Dagordning 2019
Versamhetsberättelse 2018
Verksamhetsplan 2019
Balansrapport 2018
Resultatrapport 2018
Budget 2019
Revisionsberättelse 2018 JEJ
Revisionsberättelse 2018 LÖ
Förslag till styrelse 2019

Årsmöte 2018

Kallelse 2018
Dagordning 2018
Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsplan 2018
Balansrapport 2017
Resultatrapport 2017
Budget 2018
Revisionsberättelse 2017

Årsmöte 2017

Dagordning 2017
Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsplan 2017
Balansrapport 2016
Resultatrapport 2016
Budget 2017

Årsmöte 2016

Dagordning 2016
Verksamhetsberättelse 2015
Verksamhetsplan 2016
Balansrapport 2015
Resultatrapport 2015
Budget 2016

Årsmöte 2015

Dagordning 2015
Verksamhetsberättelse 2014
Balansrapport 2014
Resultatrapport 2014
Budget 2015