Ge en gåva

Kontakt Uppsala

Kontaktpersoner

Jesica Everitt
Mobil:
jesica.everitt@hjartebarn.se

Arbetsgrupper

Fikagruppen arbetar med kontakter gentemot sjukhuset på Nordpolen och med föräldrafikat på avdelning 24.