Ge en gåva

Styrelse Uppsala

Styrelse

Ordförande
Heidi Gjörtz
Mobil: 0764233885
heidi.gjortz@hjartebarn.se

Kassör
Maria Landgren
Mobil:
maria.landgren@hjartebarn.se

 

Sekreterare
Sofie Erlandsson
Mobil:
sofie.erlandsson@hjartebarn.se

 

Suppleant
Camilla Grahn
Mobil:
camilla.grahn@hjartebarn.se

 

Valberedning

Ledamot, sammankallande
Karin Åhrberg
Mobil:
karin.ahrberg@hjartebarn.se

 

Revisorer

Uppdateras inom kort

Årsmöten

Årsmöte 2017

Kallelse 2017
Dagordning 2017
Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsplan 2017
Balansrapport 2016
Resultatrapport 2016
Budget 2017

Årsmöte 2016

Kallelse 2016
Dagordning 2016
Verksamhetsberättelse 2015
Verksamhetsplan 2016
Balansrapport 2015
Resultatrapport 2015
Budget 2016

Årsmöte 2015

Kallelse 2015
Dagordning 2015
Verksamhetsberättelse 2014
Verksamhetsplan 2015
Balansrapport 2014
Resultatrapport 2014
Budget 2015