Navigering

Styrelse Värmland

Styrelsemedlemmar

Ordförande
Ulrika Bjärnetoft
Mobil: 070-308 45 25
ulrika.bjarnetoft@hjartebarn.se

Kassör
Helena Norén
Mobil: 070-658 42 90
helena.noren@hjartebarn.se

Sekreterare
Anneli Karlsson
Mobil: 076-836 99 57
anneli.karlsson@hjartebarn.se

Ledamot
Marianne Persson Nermo
Mobil: 070-667 93 84
marianne.persson.nermo@hjartebarn.se

Ledamot
Katrin Johansson
Mobil: 070-656 25 52
katrin.johansson@hjartebarn.se

Suppleant
Sofie Finell
Mobil: 070-321 27 60
sofie.finell@hjartebarn.se

 

Årsmöten

Årsmöte 2018

Dagordning årsmöte 2018

Verksamhetsberättelse 2017 Hjärtebarnsföreningen

Ekonomisk rapport 2017

Budget 2018 intäkter o kostnader aktuell