fbpx
Ge en gåva

Styrelse Värmland

Styrelsemedlemmar

Ordförande
Ulrika Bjärnetoft
Mobil: 070-308 45 25
ulrika.bjarnetoft@hjartebarn.se

Kassör
Robert Ahlqvist

Sekreterare
Anneli Karlsson
Mobil: 076-836 99 57
anneli.karlsson@hjartebarn.se

Ledamot
Marianne Persson Nermo
Mobil: 070-667 93 84
marianne.persson.nermo@hjartebarn.se

Ledamot
Katrin Johansson
Mobil: 070-656 25 52
katrin.johansson@hjartebarn.se

Ledamot
Åsa Norman

Suppleant
Elin Huatorpet

 

Tidigare årsmöteshandlingar

Årsmöte 2019

Dagordning årsmöte 2019

Verksamhetsberättelse 2018

Ekonomisk rapport 2018

Budget 2019

Verksamhetsplan 2019

Årsmöte 2018

Dagordning årsmöte 2018

Verksamhetsberättelse 2017 Hjärtebarnsföreningen

Ekonomisk rapport 2017

Budget 2018 intäkter o kostnader aktuell