fbpx
Ge en gåva

Styrelse och Årsmöte

Årsmöten

Årsmöte 2020- uppdateras inom kort!

Kallelse till Årsmöte för Hjärtebarnsfonden Väst 2020
Dagordning 2020
Verksamhetsberättelse Region Väst 2019
Förslag på verksamhetsplan 2020
Balansrapport 2019
Resultatrapport 2019
Budget 2020

Dagordning 2019
Verksamhetsberättelse 2018
Förslag Verksamhetsplan 2019
Balansrapport 2018
Resultatrapport 2018
Budget 2019

Årsmöte 2018 – uppdateras inom kort

Kallelse 2018
Dagordning 2018
Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsplan 2018
Balansrapport 2017
Resultatrapport 2017
Budget 2018

Årsmöte 2017 -uppdateras inom kort

Kallelse 2017
Dagordning 2017
Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsplan 2017
Balansrapport 2016
Resultatrapport 2016
Budget 2017