Navigering

Styrelse Väst

Styrelsemedlemmar

Ordförande
Susanne Erlandsson
Mail: susanne.erlandsson@hjartebarn.se
M: 0734-202800.
Nitta

Kassör
Carina Hallén,
Mail: carina.hallen@hjartebarn.se
M: 0703-493489

Sekreterare och Kontaktförälder
Jessica Holmström,
Mail: jessica.holmstrom@hjartebarn.se
M: 0706-616365
Lerum

Ledamot
Thandi Schüler,
Mail: thandi.schuler@hjartebarn.se
M:0707-364 391
Mölnlycke

Ledamot
Josefin Mjöberg,
Mail: josefin.mjoberg@hjartebarn.se
M:0706-041748
Gråbo

 

Suppleant

Lina Jönsson,
Mail:lina.jonsson@hjartebarn.se
M: 0730-561207
Lidköping

 

Revisor

Anna Engquist,

Mail:anna.enqusit@hjartebarn.se
M:

 

Revisor

Peter Eklund,
Mail:peter.eklund@hjartebarn.se
M:0722-331936
Donsö

Revisorssuppleant

Vakant

Valberedning

Veronika Kallin,
Mail:veronika.kallin@hjartebarn.se
M:0709774507
Borås

 

Tobias Hagestad,
Mail: tobias.hagestad@hjartebarn.se
M:0738-363735
Nitta