fbpx
Ge en gåva

Kansli

Kontor
Vårt kontor ligger på Kungsholmen i Stockholm. Här arbetar vår generalsekreterare Peter Nordqvist, som oftast befinner sig på rörlig fot. Det är främst Peter som håller kontakten med sjukvården och myndighetspersoner, som deltar på konferenser och bygger nätverk med våra systerorganisationer i Norden och Europa.

Linda Sundberg är styrelseordförande och tillförordnad verksamhetschef. Johan Björkman är vår insamlings- och kommunikationsansvarige, som sprider information om Hjärtebarnsfondens arbete, både till allmänheten och internt. Marika Birgersson jobbar som projektkoordinator med särskilt fokus på vår lägerverksamhet. Elina Bergström är vår föreningskoordinator och har hand om vår medlems- och givarservice.

tf. Verksamhetschef
Linda Sundberg
Tel dir: 076-6331544
linda.sundberg@hjartebarnsfonden.se

Generalsekreterare
Peter Nordqvist
Tel dir: 08-442 46 57
peter.nordqvist@hjartebarnsfonden.se

Ansvarig Insamling & Kommunikation
Johan Björkman
Tel dir: 08-442 46 54
johan.bjorkman@hjartebarnsfonden.se

Projektkoordinator
Marika Birgersson
Tel dir: 08-442 46 52
marika.birgersson@hjartebarnsfonden.se

Föreningskoordinator/Medlems- och givaransvarig
Elina Bergström
Tel dir: 073-933 06 15
elina.bergstrom@hjartebarnsfonden.se

Sociala media ansvarig
Mirjam Högnäs
Tel dir: 08-442 46 56
mirjam.hognas@hjartebarnsfonden.se

Besöksadress
Kungsgatan 84, ög
112 27 Stockholm
Växel: 08-442 46 50