fbpx
Varukorg
Din varukorg är tom

Öppenhet och transparens

En förutsättning för förtroendet bland medlemmar och givare är att vi redovisar vår verksamhet öppet. Det gör vi på olika sätt bla genom de handlingar som presenteras nedan. Frågor om förbunds- och insamlingsverksamheten besvaras också av vårt kansli, info@hjartebarnsfonden.se Tel: 08-442 46 50

Vårt 90-konto
Pg 900587-7 Bg 900-5877 granskas av Svensk Insamlingskontroll, vilket är en garanti att pengarna används på ett effektivt sätt.

GIVA Sverige
Vi är medlemmar i branschorganisationen GIVA Sverige (tidigare FRII) som arbetar för transparens och öppenhet genom en Kvalitetskod som Hjärtebarnsfonden följer. Den uppdateras vartannat år och auktoriserad revisor intygar att underlag till Kvalitetskoden finns. Dessutom redovisar vi årligen en Effektrapport som granskas av GIVA Sverige.
Revisorns bestyrkanderapport Kvalitetskod 2018
Effektrapport 2019
Effektrapport 2020
Effektrapport 2021

Givarguidens Gröna Lista
Hjärtebarnsfonden är med på Givarguidens gröna lista, vilket visar dig som givare och våra samarbetspartners att vi är en transparent organisation som uppfyller givarguidens kriterier. Av de 118 organisationer som är medlemmar i GIVA Sverige klarar 42 inte givarguidens transparenskrav. Vi är därför stolta att visa vårt diplom!

Om webbplatsen
För innehållet på Hjärtebarnsfondens webbplats ansvarar en redaktion bestående av anställda och medlemmar med koppling till Hjärtebarnsfonden. Du får gärna använda material från webbplatsen om du anger källan och att det länkas tillbaka till webbplatsen. Ansvarig utgivare är Linda Sundberg, verksamhetschef för Hjärtebarnsfonden.

Arvoden och löner
Styrelsen har årsarvode med olika procentsatser av basbeloppet. Högste tjänsteman, generalsekreterare, har fast månadslön på 56 000 kronor (2022) som revideras årligen och beslutas av styrelsen. Hjärtebarnsfonden har avtal med förhandlingsparterna Fremia – Unionen, ideella organisationer.
Styrelsens arvode 2021-2023

Stadgar
Hjärtebarnsfondens Stadgar

Kongressprotokoll
Kontakta kansliet om du vill ha bilagorna till protokollet
Kongressprotokoll 2021

Målsättningar 2021-2023

1. Öka kännedom om Hjärtebarnsfonden och medfödda hjärtfel samt stärka Hjärtebarnsfondens varumärke
2. Verka för en rättvis och jämlik vård för alla med medfödda hjärtfel
3. Verka för en rättvis och jämlik skolgång för alla med medfödda hjärtfel
4. Verka för att bli den självklara finansiären för forskning och utvecklingsprojekt kring medfödda hjärtfel

Årsredovisning
Årsredovisning och revisionsberättelse är signerad digitalt. En signerad version av årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängligt att erhålla vid förfrågan.

Årsredovisning 2021
Årsredovisning 2020
Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016 

Revisionsberättelse 
Revisionsberättelse 2020
Revisionsberättelse 2019
Revisionsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse 2021
Verksamhetsberättelse 2020
Verksamhetsberättelse 2019
Verksamhetsberättelse 2018
Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsberättelse 2016

Delegering och attest
Delegering, ansvar och attesträtt 2021-2023
Uppdaterad attestordning 2021

Uppförandekod
Uppförandekod Hjärtebarnsfonden

Insamlingspolicy
Insamlingspolicy Hjärtebarnsfonden

Placeringspolicy
Placeringspolicy

Lediga jobb
Just nu har vi inga lediga tjänster men du är välkommen med en spontanansökan till info@hjartebarnsfonden.se