fbpx
Varukorg
Din varukorg är tom

Odd Fellow-utlysning

ANSÖKAN 2021 HAR NU STÄNGT!

Hjärtebarnsfonden har genom extra stöd från Odd Fellow fått möjlighet att under 2021 dela ut 535 000 kronor till nya och pågående forskningsprojekt riktade mot barn och unga med medfödd hjärtsjukdom. Hjärtebarnsfonden prioriterar vid denna engångsutlysning forskningsprojekt riktade mot habilitering och rehabilitering. 

Idag överlever nästan alla barn som föds med hjärtfel och når vuxen ålder tack vare den utveckling som skett inom hjärtsjukvården.  Många av dessa barn behöver opereras, antingen en gång medan andra kan behöva opereras upprepade gånger med långa sjukhusvistelser. Många av barnen med medfödd hjärtsjukdom kan även senare i vuxen ålder behöva olika typer av behandling och kirurgi. En del barn blir helt symtomfria, medan många andra måste lära sig att leva med en bestående funktionsnedsättning senare i vuxen ålder. Ett stort forskningsområde är därför habilitering och rehabilitering av barn och unga med medfödd hjärtsjukdom. 

I denna utlysning förordas kliniknära projekt, där det tydligt framgår hur och på vilket sätt forskningen har klinisk betydelse. Forskningsresultat som förväntas komma till användning inom en nära framtid prioriteras. 

Ansökan skall innehålla: 

 • Kortfattad projektbeskrivning (max 5 sidor), inklusive planerat utfall i form av publikationer.
 • Curriculum Vitae med publikationslista och uppgifter om aktuell anställning samt kontaktuppgifter (postadress, email-adress och telefonnummer).
 • För doktorander skall handledare och planerad disputation anges
 • Budget för sökta medel, inklusive redovisning av övriga erhållna och sökta medel för projektet.
 • Intyg från verksamhetschef/prefekt att villkor för genomförandet av projektet kommer tillgodoses, samt att projektet påbörjas senast under januari-september 2022.
 • En kortare sammanfattning över tidigare erhållna medel från Hjärtebarnsfonden och dokumenterade resultat från projektet i form av publicerade publikationer. 

Villkor för medelstilldelning

 • Söks av enskild forskare eller forskarstuderande, medlen skall förvaltas av arbetsgivare
 • Högst 18% overheadkostnad 
 • Två olika stödformer om totalt 535 000 kronor, forskningsstipendium / projektbidrag.
 • Bidragstid 1-3 år
 • Bidragsperioden startar tidigast december 2021 och senast september 2022.

Bedömning av ansökningar

Bedömning av ansökningar görs av Hjärtebarnsfondens forskningsråd, https://www.hjartebarnsfonden.se/om-hjartebarnsfonden/formalia/forskningrad/

Bedömningen baseras på kriterierna; projektets vetenskapliga kvalitet, nytänkande och originalitet, sökandes kompetens, genomförbarhet och relevans/klinisk betydelse. 

Sista ansökningsdag 15 oktober 2021. Ansökan görs i särskild mall, se formulär nedan.

Vid frågor, kontakta Hjärtebarnsfondens kansli: info@hjartebarnsfonden.se

Kortfattad projektbeskrivning (PDF, max 1MB)
CV (PDF, max 1MB)
Budget för sökta medel (PDF, max 1MB)
Intyg från verksamhetschef/prefekt (PDF, max 1MB)
Tidigare erhållna medel från Hjärtebarnsfonden (PDF, max 1MB)
Genom att skicka in ansökan godkänner jag att Hjärtebarnsfonden använder angivna uppgifter enligt Integritetspolicyn.
All korrespondens kommer av miljöskäl ske via e-post.