fbpx
Varukorg
Din varukorg är tom

”Utred en koncentration av barnhjärt­kirurgin”

Barnhjärtkirurgin i Sverige bör koncentreras till ett center. Det menar Mats Synnergren, som är barnhjärtkirurg och verksamhetschef för Barnhjärtcentrum på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. – Det krävs för att vi även i framtiden ska kunna erbjuda barnhjärtkirurgi av internationell toppklass.

Han får delvis medhåll av Hjärtebarnsfondens generalsekreterare Peter Nordqvist. – Varje kirurg och centra behöver genomföra ett visst antal operationer per år för att upprätthålla sin kompetens. Vi tycker att Socialstyrelsen ska utreda om det behövs en koncentration för att det ska vara möjligt även i framtiden, säger han.

FRÅN ATT TIDIGARE även ha funnits i Uppsala och Stockholm är barnhjärtkirurgin i Sverige sedan början av 1990-talet koncentrerad till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg och Skånes universitetssjukhus i Lund. Koncentrationen föregicks av en mycket infekterad debatt, men har i efterhand visat sig vara lyckosam.

– Våra resultat när det gäller överlevnad ligger i den absoluta världstoppen, säger Mats Synnergren.

Sedan ett par år tillbaka håller det tidigare systemet med rikssjukvård på att ersättas av ett system för ”nationell högspecialiserad vård”. Det handlar om vård som är komplex, sällan förekommande och som kräver multidisciplinär kompetens och viss volym för att säkra kompetens och utveckling – och som ska koncentreras till högst fem enheter i Sverige.

Socialstyrelsen håller just nu på att se över och besluta om vilka diagnosgrupper som ska ingå.

– Jag tycker att man även bör utreda en koncentration av barnhjärtkirurgin till ett center i Sverige. Den förra koncentrationen genomfördes för att resultaten kunde bli bättre, och det var precis det som skedde. Argumentet i dag är inte att vi har dåliga resultat, utan att en koncentration behövs för att vi ska hänga med i utvecklingen och att vi även i framtiden ska kunna erbjuda den absolut bästa barnhjärtkirurgin, säger Mats Synnergren.

– Vi har i dag nått upp till en nivå där de allra flesta barnen överlever även komplicerade hjärtfel. Nästa steg handlar om långtidsresultaten. Om vi opererar dig när du är nyfödd är perspektivet och kravet i dag att du även ska kunna leva, må bra och bli gammal med hjärtfelet, vilket ställer ökade krav på den initiala insatsen. Utvecklingen går otroligt fort framåt. Men i takt med allt förbättrade resultat ökar också kraven.

MATS SYNNERGREN BERÄTTAR att det i England 2011 publicerades en stor, genomgripande och mycket gedigen utredning om hur den framtida barnhjärtkirurgin i landet bör organiseras för att man ska kunna upprätthålla kvaliteten.

– Rubriken på utredningen är Safe and sustainable (översättning: säker och hållbar), vilket är en bra beskrivning av vad det handlar om.

Det har även tagits fram ett slags ”kokbok” som på 120 sidor beskriver vad som krävs för att bli ett barnhjärtkirurgiskt centra i England.

– Enligt den ska ett center exempelvis inte göra mindre än 400 barnhjärtoperationer per år, helst 500. Det förutsätter i dag ett befolknings­underlag på cirka tio miljoner invånare per center. Varje kirurg ska operera minst 125 fall per år.

Hur är det i Sverige?

– I Göteborg och Lund genomförs det vardera mellan 250 och 300 barnhjärtoperationer per år. På grund av generationsskifte är vi just nu fem barnhjärtkirurger per center.

– Det innebär att vare sig Göteborg eller Lund skulle klara den certifiering som krävs för att bli ett engelskt center. Vi är helt enkelt för små.

MATS SYNNERGREN MENAR att Socialstyrelsen vid en utredning av den svenska barnhjärtkirurgin bör utgå ifrån den engelska studien och de krav som ställs i den på hur verksamheten bör organiseras.

– Sverige både borde och har möjlighet att leva upp till de engelska kraven vad gäller antal hjärtoperationer per center. Men för det krävs att man skapar ett center i Sverige. Det som vi har varit extremt duktiga på i Sverige är att snabbt plocka upp nya tekniker som används vid stora och världsledande centra som exempelvis Great Ormond Street Hospital i London, Boston Children’s Hospital eller Texas Heart och göra det bra.

– Men ska vi klara det även i framtiden behöver vi en större volym och hela tiden ha kirurger, narkosläkare eller kardiologer som är på resande fot och besöker större centra för att ta med sig kunskap hem. Särskilt som man kan förvänta sig att kirurgin blir allt mer komplex och resurskrävande i framtiden.

Hade det inte varit bättre med en skandinavisk lösning i stället för en renodlad svensk?

– Det hade så klart varit ännu bättre. Men det tror jag är svårt att få till stånd inom en överskådlig tid, säger han.

Kristina Wikner, enhetschef på Socialstyrelsen för nationell högspecialiserad vård, säger att det just nu inte är aktuellt att utreda en ytterligare koncentration av barnhjärtkirurgin i Sverige.

– Det ska vara påkallat och finnas tydliga skäl till varför det ska påbörjas en genomlysning, till exempel att volymerna har gått ned eller att man inte klarar av att leva upp till uppställda villkor. Barnhjärtkirurgi är inget område som är identifierat i den kartläggning som har gjorts.

– Samtidigt ska man komma ihåg att listan över vilka områden som ska genomlysas är dynamisk och vi tar emot förslag på nya områden. Vi utgår sedan från aktuell lista när vi fattar beslut om att starta nya genomlysningar.

För Hjärtebarnsfonden saknar det betydelse till vilket sjukhus i Sverige barnhjärtkirurgin i framtiden eventuellt koncentreras.

– Ur ett föräldraperspektiv är det viktigaste att barnen får bästa möjliga vård. Var det sker är inte särskilt intressant. Det är trots allt vid ganska få tillfällen i barnens liv som de är på det opererande sjukhuset, säger Peter Nordqvist.

– När det gäller efterbehandlingen tycker jag att vi har ett bra system med barnläkare

och barnkardiologer på hemsjukhusen som följer barnen.

För några år sedan krävde Hjärtebarnsfonden att den svenska barnhjärtkirurgin koncentreras till ett sjukhus.

– Det blev till två den gången. Nu vill vi se en utredning om ett opererande sjukhus.

Läs mer om hjärtforskning här.

Vill du veta mer om barnhjärtkirurgi, operation och behandling? Läs mer om detta här. 

Vill du stötta Hjärtebarnsfondens verksamhet? Du kan ge en gåva med Swish till nummer 9005877, bli månadsgivare eller ge en gåva med ett bankkort.