fbpx
Varukorg
Din varukorg är tom

Vikten av en tidig diagnos

Ju tidigare diagnos, desto bättre. I Lund pågår just nu forskning kring nya metoder för att hitta högriskpatienter hos barn redan i fosterstadiet. En viktig utveckling inom vården för barn med medfödda hjärtfel.

I Sverige är barnhjärtkirurgin centraliserad till Lund och Göteborg sedan 1993.

– Det innebär bättre möjligheter att utforska samt förbättra utfallet av behandlingen, speciellt hos barn med komplexare hjärtfel, säger Petru Liuba, överläkare, universitetslektor och ansvarig för barnhjärtkateterisering vid Barnhjärtcentrum på Skånes universitetssjukhus i Lund.

En stor del av barnen som föds med svåra hjärtfel kräver flera kirurgiska eller kateteringrepp under livet. Dessa barn löper också ökad risk att drabbas av svåra komplikationer och i värsta fall – att dö i förtid.

– Det är därför otroligt viktigt att få en så tidig och korrekt diagnos som möjligt för att kunna sätta in rätt behandling i rätt tid, säger Petru Liuba.

Hjärtultraljud har använts i många år i Sverige och internationellt.

– Lund var först i världen med att använda ultraljud för diagnostik av medfödda hjärtfel, men det är tydligt att vi behöver hitta nya metoder för tidig diagnostik av svåra hjärtfel, säger han.

Petru Liuba och teamet i Lund driver flera studier som går ut på att identifiera nya markörer i blodet samt genom bilddiagnostik för att tidigt hitta högriskpatienter bland barn med komplexa medfödda hjärtfel som till exempel coarctation (aortaförträngning), fallots tetrad (en kombination av fyra olika missbildningar) eller enkammarhjärta.

– Det är vår förhoppning att dessa nya markörer, i kombination med de metoder som används i dag, kommer leda till förbättrad vård, säger han och listar två viktiga punkter för hur:

– Vi kan snabbare och bättre urskilja vilka barn som behöver intensivvård och operation direkt efter födseln och därför bör förlösas på plats i Lund. Det innebär stabilare barn inför behandling under nyföddhets­perioden, bättre resursutnyttjande och bättre information till föräldrarna.

– Sen kan vi hitta vilka patienter med svårare hjärtfel som löper ökad risk för långtidskomplikationer och att dö i förtid.

Ett exempel på när en tidig diagnos gör skillnad är hos patienter med Fallots anomali – ett vanligt hjärtfel som opereras under första levnadsåret. I de fallen skiljer det sig väldigt mycket hur det går för barnen på lång sikt beroende på hur höger hjärthalva anpassar sig efter första operationen, förklarar Petru Liuba. Många behöver genomgå upprepade ingrepp.

– De här barnen representerar en stor patientpopulation med ökad risk för allvarliga komplikationer. De utredningsmetoder vi använder är otillräckliga för att förstå och förutspå dessa skillnader. Genom att mäta nya ämnen i blodet hoppas vi kunna förstå skillnader på hjärtcellnivå som gör att olika barn drabbas olika, och genom det individanpassa uppföljning och behandling av dessa barn, säger Petru Liuba.

Att upptäcka och sätta tidig diagnos gör även skillnad för barnets ­föräldrar.

– Tidig fosterdiagnostik genom nära samarbete mellan fosterkardiologer och magnetröntgen-experter i Lund möjliggör det bästa omhändertagandet av familjer som väntar barn med svåra hjärtfel. Det ger dem en möjlighet att förbereda sig för vad de ska förvänta sig efter förlossningen, säger Petru Liuba.

En bättre bedömning av fosterhjärtan och även påverkan av fostercirkulationen gör det också möjligt för läkarna att urskilja de barn som har ökad risk, och behöver ökade resurser i samband med förlossningen, från de som säkert kan förlösas på hemorten. Det i sin tur leder till minskad sjuklighet både på kort och lång sikt för barn med svåra hjärtfel.

Fotnot: I Petru Liubas forskningsteam ingår ­barnkardiologer M Bhat, H Clausen, K Hanseus, K Fricke, C Weismann, ssk B Svensson, forskningsssk E Friberg, ­forskningsadministratör E Nordin och ­experter i magnetröntgen (MR) P Frieberg, E Hedström och P Sjöberg.

Läs mer: Luckor i stödet för hjärtebarn och anhöriga

Vill du stötta Hjärtebarnsfondens verksamhet? Du kan ge en gåva med Swish till nummer 9005877, bli månadsgivare eller ge en gåva med ett bankkort.