fbpx
Varukorg
Din varukorg är tom
barn försäkring orättvis hjärtebarn

Miljonskillnad för syskonparet

8 800 000 kronor. Så mycket mindre värderas Edward, 5, av ett av Sveriges största försäkringsbolag jämfört med sin lillasyster Ingrid, 1,5. Orsak: Han föddes med ett ­hjärtfel.

– Det är helt orimligt, säger mamma Ida Rundgren Doller.

I förra numret av Hjärtebarnet berättade vi om Idas och maken Joels svårigheter att försäkra sonen Edward som föddes med ett allvarligt hjärtfel och opererades för en förträngning
på aortabågen när han bara var några dagar gammal.

– Operationen gick bra och han är i dag som vilken femåring som helst, även om han har en trång mitralisklaff och går på årliga uppföljningar. Men det är inget som påverkar honom, berättar Ida Rundgren Doller.

Under vintern och våren har familjen varit i kontakt med några av de största försäkringsbolagen för att på nytt undersöka möjligheterna att försäkra Edward och hans syster Ingrid, 1,5 år.

– För Ingrid, som är fullt frisk, har det inte varit några som helst problem. De flesta bolagen har även gått med på att försäkra Edward, men då med förbehållet att han inte har rätt till ersättning för skador eller sjukdomar som orsakats av hjärtfelet eller är en följd av det.

”Ur försäkringsmedicinsk synvinkel innebär tidigare diagnos och behandling en ökad försäkringsrisk”, skriver ett av bolagen i ett brev.

Enligt offerter från flera av försäkringsbolagen har Edward heller inte, som systern Ingrid, rätt att teckna en vidareförsäkring (olycksfalls- och sjukförsäkring) utan ny hälsoprövning när barnförsäkringen gått ut.

Ett av bolagen har dock gått med på att försäkra Edward utan förbehåll, men då till väsentligt sämre villkor än vad de erbjuder hans syster. Högsta ersättning för medicinsk invaliditet är i Ingrids fall satt till 6 000 000 kronor och för ekonomisk invaliditet till 4 000 000 kronor.

Motsvarande högsta ersättning för Edward är 800 000 respektive 400 000 kronor, det vill säga en skillnad på tillsammans 8 800 000 kronor.

Även när det gäller andra ersättningar är villkoren för Edward väsentligt sämre.

– I hans fall utgår till exempel ingen akutvårdsersättning eller ersättning för vård i hemmet, vilket det gör i Ingrids försäkring. Samma sak gäller för så kallad vård- och sjukersättning, säger Ida Rundgren Doller.

Ersättningen vid sjukhusvistelse är flera hundra kronor lägre per dag för Edward än för Ingrid och omfattar dessutom betydligt färre dagar.

– Till och med villkoren för vad som ska ske om en vårdnadshavare dör skiljer sig åt. I Ingrids försäkring ingår premiebefrielse, med inte i Edwards.

Vad tycker du om det?

– Det är både orättvist och helt galet. Dessutom har risken för att en vårdnadshavare ska dö inget med barnets hjärtfel att göra.

– Jag tycker att försäkringsbolagen borde behandla hjärtsjuka barn som alla andra. Undantagen borde tas bort, säger hon.

Text: Mikael Bergling