fbpx
Varukorg
Din varukorg är tom

Träning viktigt vid medfödda hjärtfel

Träning ger bättre kondition och styrka. Det gäller alla – med eller utan hjärtfel. Tidigare har det funnits en uppfattning om att man inte ska anstränga sig för mycket om man har hjärtfel, men ny forskning visar tvärtom att träningen är viktig.

Vi behöver alla vara fysiskt aktiva på en viss nivå ett visst antal timmar i veckan för att förebygga ohälsa på lång sikt, säger Camilla Sandberg, forskare och specialistfysioterapeut.

Hon jobbar på Norrlands universitetssjukhus och forskar om fysisk aktivitet och muskelfunktion hos barn och vuxna med medfödda hjärt-fel. Hon har bland annat studerat effekterna av konditionsträning och styrketräning för vuxna med hjärtfel. I en studie fick deltagarna individuella träningsprogram att utföra hemma på motionscykel – och det gav resultat.

− De presterade bättre och framför allt orkade de cykla längre i slutet av studien, säger hon.

I en annan studie, som ännu inte har publicerats, har hon undersökt effekterna av hembaserad styrketräning, men där syns inte samma tydliga resultat.

− Deltagarnas prestation förbättrades inte nämnvärt av träningen. Vi fick inte riktigt de effekterna vi hade hoppats på.

Vad de blygsamma träningsresultaten egentligen beror på kan hon inte svara på, utan det måste undersökas vidare.

− Det kan vara något i träningsupplägget som inte fungerade, eller så är det kanske svårare för personer med hjärtfel att få samma effekt av styrketräning som personer utan hjärtfel.

Många som har hjärtfel har sämre grundförutsättningar när det gäller kondition och styrka än andra. Tidigare har det också funnits en uppfattning om att man bör vara försiktig med fysisk aktivitet så att man inte överbelastar hjärtat. Numera rekommenderar i stället både svenska och europeiska kardiologföreningar regelbunden träning på medelintensiv nivå. Man rekommenderar även att träningen individanpassas.

Förr fanns det mer restriktioner kring hur fysiskt aktiv man skulle vara. Nu finns sådana restriktioner bara i vissa situationer, berättar Camilla Sandberg.

− Det kan till exempel handla om att man inte ska anstränga sig för mycket precis innan eller efter en hjärtoperation.

På barnsidan är man i dag bra på att uppmuntra till fysisk aktivitet, tror Camilla Sandberg, men på vuxensidan kan man bli bättre. Fler bör erbjudas kontakt med fysioterapeut vid sitt mottagningsbesök.

Hon tror att det finns en risk att både barn och vuxna med hjärtfel begränsar sig själva och väljer bort fysisk aktivitet.

− Man kanske märker att man inte springer lika fort som sina kompisar. Man känner att man blir trött snabbare och väljer att inte delta. Här kan fysioterapeuten vara ett stöd i att hitta rätt typ och nivå på träningen, säger hon.

Det finns misstankar om att personer med hjärtfel kanske är mer stillasittande än andra, men studier visar snarare att personer med och utan hjärtfel är ungefär lika fysiskt aktiva.

− Det är svårt att mäta fysisk aktivitet och det kan finnas skillnader som inte fångas upp, till exempel kring hur lång tid man tränar med högre intensitet, säger Camilla Sandberg.

Hon betonar att de flesta som har medfött hjärtfel kan träna utan problem. För dem som har sämre ork och styrka, och till exempel inte hänger med på skolidrotten, är det dock viktigt att erbjuda individanpassad träning som stärker kondition och muskler. Man ska inte behöva sitta på bänken, eftersom uppmuntran till fysisk aktivitet under barndomen har visat sig ha stor betydelse för huruvida man är fysiskt aktiv senare i livet.

− För att träningen ska kännas meningsfull och rolig är det viktigt att man utmanar kroppen utifrån sina egna förutsättningar, och att man hittar en aktivitet som man tycker om, säger Camilla Sandberg.

Läs mer om hjärtfel och träning här, gucharen Ella styrketränar trots sitt hjärtfel.

Läs artikeln om fotbollsstjärnan Kevin som också är guchare och tränar här.

Läs artikeln om Patrik som är guchare med pilotdrömmar här.