fbpx
Varukorg
Din varukorg är tom

Så ska övergången till vuxenvården bli bättre för unga

Från och med årsskiftet kommer alla personer som fyller 16 år och som har uppföljningsbesök via barnhjärtmottagningarna vid universitetssjuk­husen i Stockholm, Göteborg, Lund, Uppsala och Linköping att erbjudas att delta i programmet Stepstones.

Artikelförfattarna Markus Saarijärvi och Ewa-Lena Bratt, som har varit med om att utforma Stepstones, berättar här om hur programmet ska förbättra övergången från barn- till vuxenvård.

Övergången från barn- till vuxensjukvård har uppmärksammats de senaste decennierna då allt fler ungdomar med långvariga sjukdomstillstånd är i behov av fortsatt vård och uppföljning i vuxenlivet. Det rådande kunskapsläget i Sverige och internationellt visar att överföringsprogram har positiva effekter på ungdomars kunskap om sitt tillstånd och vård, ökad tilltro till sin egen förmåga samt känsla av kontroll. Dessutom innebär en strukturerad överföring minskad risk för att unga vuxna tappas bort i vården.

Förutom att förebygga negativa konsekvenser för unga personers välbefinnande och vuxenetablering kan överföringsprogram även bidra med samhällsekonomiska vinster. I Sverige har överföringsprogrammet Stepstones utvecklats och testats i samarbete med barnhjärtmottagningarna vid de sju universitetssjukhusen. Programmet har utvecklats i samråd med patient- och föräldrarepresentanter samt representant från Hjärtebarnsfonden.

Programmet består av tre möten tillsammans med en överföringskoordinator, som är sjuksköterska, vid 16, 17 och 18 års ålder. Innehållet i besöken anpassas utifrån ungdomens situation och behov, vilket kan innehålla information om hjärtfelet, levnadsvanor samt överföringen till vuxensjukvården. Vidare ges ungdomar och föräldrar i programmet möjlighet att träffa andra ungdomar med hjärtfel och deras föräldrar samt personal från vuxensjukvården under en informationskväll. Programmet avslutas med en gemensam överföring till vuxensjukvården genom ett besök tillsammans med personal från barn- och vuxensjukvården.

Vid årsskiftet börjar införandet av överföringsprogrammet vid barnhjärtmottagningarna vid universitetssjukhusen i Stockholm, Göteborg, Lund, Uppsala, Umeå och Linköping. Alla ungdomar som fyller 16 år och som har uppföljningsbesök via barnhjärtmottagningarna vid dessa sjukhus kommer att erbjudas programmet.

Målet med programmet är att stärka ungdomarna så att de känner sig förberedda och redo inför överföringen till vuxensjukvården, att de känner att de har tillräckligt med kunskap för att ta över ansvaret för sitt tillstånd och uppföljning. Vidare syftar programmet till att bidra till en mer personcentrerad och jämlik vård utifrån ungdomens unika behov. Dessutom kan programmet bidra till ökad tillgänglighet av likvärdig vård oavsett bostadsort eftersom det långsiktiga målet är att införa programmet även på andra sjukhus och för andra långvariga sjukdomstillstånd. Detta anses inte minst vara betydelsefullt för etableringen av programmet vid mindre sjukhus där ungdomar med olika diagnoser ofta följs vid samma mottagning.

Införandet av överföringsprogrammet görs i samarbete mellan universitetssjukhusen samt en forskargrupp vid Göteborgs universitet som dessutom kommer att studera införingsprocessen. Att ändra arbetssätt och rutiner i vården kräver god planering och uppföljning för att kunna bli hållbart. Av det skälet är det viktigt att stödja och följa omställningen till detta nya arbetssätt.

Ewa-Lena Bratt

docent och universitetslektor vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs universitet samt specialistsjuksköterska vid Barnhjärtcentrum på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg.

Markus Saarijärvi

doktorand, specialistsjuksköterska och forskare vid institu-
tionen för vårdvetenskap och hälsa vid
Göteborgs universitet samt universitetet
i Leuven i Belgien.

Läs mer om GUCH: gucharen Julia har assistanshund som hjälper henne i vardagen.

Vill du stötta Hjärtebarnsfondens verksamhet? Du kan ge en gåva med Swish till nummer 9005877, bli månadsgivare eller ge en gåva med ett bankkort.