fbpx
Varukorg
Din varukorg är tom

Bakteriehotet

Ett skrubbsår, piercing eller ett vanligt tandläkarbesök kan få dramatiska följder.

BAKTERIEINFEKTIONEN ENDOKARDIT, som drabbar allt fler svenskar, är livshotande om den inte behandlas i tid. Men det går att minska risken att drabbas av den fruktade infektionen, till exempel vid tandläkarbesök. 
– Man bör återgå till det som gällde tidigare, att ge alla i riskzonen antibiotika, säger Hjärtebarnsfondens generalsekreterare Peter Nordqvist.

PERSONER MED MEDFÖDDA HJÄRTFEL EXTRA UTSATTA

Allt fler drabbas av den dödliga bakterieinfektionen endokardit. Extra utsatta är personer med medfödda hjärtfel.
– Det är en mycket allvarlig sjukdom som är dödlig om den inte behandlas i tid, säger Jan Sunnegårdh som är professor och över­läkare i barnkardiologi på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg.

MELLAN ÅREN 2010 och 2017 ökade antalet personer som vårdades i sluten och/eller specialiserad öppenvård med endokardit som huvuddiagnos med cirka 40 procent, enligt preliminär statistik från Socialstyrelsen. När det gäller antalet barn och ungdomar tycks dock antalet vara  ganska stabilt, mellan 15 och 20 per år under de senaste åren enligt Socialstyrelsens statistik.
– Även om endokardit hos barn är ett ganska ovanligt tillstånd, är det en väldigt allvarlig sjukdom som dessutom kan utvecklas snabbt. På bara några dagar kan någon av klaffapparaterna i hjärtat slås ut, säger Jan Sunnegårdh. Personer med hjärtfel och/eller protetiska hjärtklaffar är extra utsatta. Barn löper störst risk att drabbas på sjukhus.
Varför då?
– 
Patienter som är väldigt sjuka behöver ofta mediciner direkt i blodet via katetrar. Det kan vara särskilt svårt att sticka små barn flera gång- er per dag. Därför låter man ofta katetrar ligga kvar i blodbanan, vilket innebär ökad risk för infektion, säger Jan Sunnegårdh.
– Det finns också fall då vi inte vet hur bakterierna har kommit in i blodet. Det kan räcka med ett litet sår för att de ska ta sig in. Jan Sunnegårdh säger att det effektivaste sättet att minska risken att få endokardit är att sköta sin tandhygien ordentligt.
-Det gäller alla, oavsett ålder. Får man streptokocker i munhålan, och har det som vi kallar fula tänder, innebär det ökad risk för att bakterierna ska ta sig ut i blodet.

”GE ANTIBIOTIKA TILL ALLA BARN I RISKGRUPPEN”

Reglerna kring vilka hjärtsjuka barn som får antibiotika vid tandläkarbesök måste ses över. Det menar Peter Nordqvist som är generalsekreterare i Hjärtebarnsfonden.

För att minska risken för att skadliga bakterier kommer in i blodet och orsakar endokardit fick bland annat barn med medfödda hjärtfel tidigare antibiotika inför tandläkarbesök. Sedan några år tillbaka rekommenderar Läkemedelsverket inte längre rutinmässig antibiotikaprofylax i samband med odontologiska ingrepp med undantag för planerade så kallade blodiga ingrepp. En annan uppfattning har European Society of Cardiology som menar att antibiotikaprofylax bör övervägas till patienter med hög risk för endokardit.

”De svenska reglerna bör ses över.”

– De svenska reglerna bör ses över igen och man bör överväga att återgå till det som gällde tidigare. Skillnaden mellan vad som är ett blodigt ingrepp eller inte är dessutom hårfin och en bedömningsfråga. Till det ska läggas att det måste vara svårt för en tandläkare att i förväg kunna garantera att det inte uppkommer blod under en behandling, även om det inte är tänkt så. Det är både betydligt bättre och säkrare att ge alla i riskzonen antibiotika i förväg, säger Peter Nordqvist.
– Med dagens system är det dessutom stor risk att föräldrar som är påstridiga och har kraft och kompetens att tjata sig till antibiotikaprofylax åt sina barn också får det, medan övriga blir utan.
Leder inte ökad användning av antibiotika till ökad resistens?
– 
Antibiotikaresistens är rent generellt ett stort problem, precis som den utbredda och ökande antibiotikaanvändningen. Men detta handlar om en mycket liten grupp människor. Om de får antibiotika eller inte när de ska gå till tandläkaren, påverkar vare sig antibiotikaanvändningen eller resistensen i stort, men kan ha mycket stor betydelse för dessa Det är ju inte frågan om att de konstant ska behandlas med antibiotika.

Text Mikael Berling

Tips: Köp tidningen för att läsa hela artikeln med tips till dig som förälder för att minska risken för att drabbas av endokardit här.