fbpx
Varukorg
Din varukorg är tom

Nästa hjärtkirurg är en robot

I framtiden kan alla barn med hjärtfel få världens bästa kirurg. Men den kirurgen är inte en människa utan en robot. Den visionen har Kiet Tran, en av Sveriges främsta barnhjärtkirurger, som arbetar för att hans efterträdare ska vara robotar.

Om det gäller ditt barns liv

Om det gäller ditt barns liv så vill du att den bäste läkaren i världen tar hand om operationen. Men idag är det bara ett fåtal som kan opereras av de allra skickligaste kirurgerna, de som kombinerar talang och hårt arbete med erfarenheten från tusentals operationer.

– Ända sedan jag var läkarstuderande har jag grunnat på hur vi kan skapa skickliga kirurger som alla får tillgång till, säger Kiet Tran. Han är själv en erkänt skicklig kirurg på Skånes universitetssjukhus i Lund, och han berättar att han ständigt strävar efter att utvecklas, att göra det perfekta snittet, att sy de perfekta stygnen.
– Men det blir aldrig tillräckligt perfekt, säger han.

Människor ersätts av avancerade robotar

Kiet Tran är övertygad om att svaret på dessa två utmaningar – att fler ska få tillgång till den bästa kirurgin och att mänskliga brister ska kunna övervinnas – ligger i robotkirurgin. Han målar upp en bild som hämtad ur en science fiction-film: i operationssalar över hela världen ersätts människor av avancerade robotar som är kapa- bla att utföra operationer självständigt och med säkrare hand än den skickligaste mänskliga läkare. Det är inte minst barn som skulle kunna dra nytta av fördelarna med robotkirurgi.
– Med barn är allt så mycket mindre och kräver mycket högre precision. Robotar kan åstadkomma en precision som människor inte kan komma i närheten av, säger han.

Men är inte allt detta just science fiction, något som kan bli verklighet i avlägsen framtid? Nej, det måste inte vara det, idag är detta ett område där det sker en snabb utveckling. Kiet Tran har byggt upp ett team som arbetar med att förverkliga hans idéer  och han tror att med ekonomiskt stöd så kan vissa enklare ingrepp inom hjärtkirurgin genomföras av självständiga robotar inom tio år.

Nya juridiska och etiska frågor

Samtidigt ställer den avancerade robotkirurgin helt nya juridiska och etiska frågor som måste besvaras. Vem har till exempel ansvaret om en robot med artificiell intelligens trots allt fattar ett felaktigt beslut som skadar ett barn på operationsbordet? Är det sjukhuset? Tillverkaren av roboten?
– Vi måste ha en öppen och transparent samhällsdebatt om de här frågorna, säger Kiet. Många kanske också tvekar inför att lägga sitt liv i händerna på en robot, en känsla som han har full förståelse för.
– Man är trygg i det man känner till, och detta kommer att införas med små, små steg. Men till slut tror jag att människor kommer att säga: ”Självklart vill jag ha en robotkirurg, då får jag en operation med mycket större precision”.

Fotnot: Projektet stöds av Syskonen
Lundgrens stiftelse, Skånes universitetssjukhus
fonder och stiftelse, Vinnova.

Operationsteamet, med barnhjärtkirurgen Kiet Tran i mitten. Om några år kan han vara utbytt mot en robot som är minst lika skicklig som han själv, om Kiet Trans egen profetia slår in.

KIET TRANS FORSKNING – FÖR FRAMTIDENS ROBOTKIRURGI

För att en robot ska kunna fungera som en självständig kirurg måste den veta vad den ska göra. Kiet Trans team vill bygga en grund för robotkirurgin genom att samla in information om hundratusentals operationer, data som sedan ska analyseras med hjälp av artificiell intelligens.
Därför arbetar Kiet Tran tillsammans med sitt team med att utveckla en avancerad kamera som ska dokumentera operationer live. Denna kamera, som egentligen består av flera kameror, samlar in enorma mängder information från varje operation.
– För att filma en hel hjärtoperation krävs tre terabyte datalagring. Som en jämförelse motsvarar det informationsutrymmet som krävs om Kungliga biblioteket skulle scanna in alla sina böcker, säger han.

Teamet arbetar nu med att finjustera kameran för att finna det bästa sättet att dokumentera en operation. Kiet Tran lägger ner mycket tid utöver sitt arbete som kirurg.
– Jag sitter hemma på kvällarna och skruvar och meckar. Jag borde egentligen inte behöva göra det, det vore effektivare om jag lade tiden på annat. Men tills den dag vi får tillräckligt med resurser så måste jag ta tag i vissa arbetsmoment själv, för det är så viktigt det vi vill uppnå.

Text Jonatan Sverker Foto Roger Nellsjö

Läs mer om forskning för medfödda hjärtfel