fbpx
Varukorg
Din varukorg är tom

Stora skillnader på om hjärtfel upptäcks innan födseln

Samtidigt som allt fler hjärtfel upptäcks redan i fosterstadiet är det stor skillnad mellan olika delar av Sverige, visar ny statistik. Att tidigt upptäcka hjärtfel kan vara avgörande för att svårt sjuka barns liv ska kunna räddas.

Kartan här nedan visar hur stor andel av barnen med medfödda hjärtfel som diagnostiserades redan under fosterstadiet (2013–2017), enligt det nationella kvalitetsregistret Swedcon.

Skillnaderna indikerar, enligt Swedcon, att förmågan att upptäcka allvarliga hjärtfel i fosterstadiet kommit olika långt i olika delar av Sverige – även om en del av skillnaderna kan bero på ofullständig eller felaktig rapportering till registret.

– Det finns kvalitetsskillnader. Vad de beror på och hur stora de är, är dock svårt att säga. Jag hoppas att jämförelsen ska bidra till fortsatt utveckling och att kvaliteten höjs, säger Gunnar Bergman, patientflödeschef vid Barnhjärtcentrum Stockholm-Uppsala och ansvarig för den delen av Swedcon som avser foster.

Ny statistik visar också att allt fler hjärtsjuka barn diagnostiseras redan i fosterstadiet.

Alla gravida kvinnor i Sverige ska erbjudas fosterdiagnostik. De delar av den som vilar på så kallad anatomisk screening av fostret görs med ultraljud. Barnmorskan kan då upptäcka om något av fostrets organ avviker från det normala.

Fosterdiagnostik av hjärtat syftar framför allt till att upptäcka allvarliga hjärtfel, det vill säga tillstånd som behöver kirurgisk behandling innan barnet fyller ett år. En del av dessa tillstånd är livshotande och kräver behandling i princip direkt efter förlossningen.

Gunnar Bergman berättar att vissa medfödda hjärtfel är svårare att upptäcka än andra.
– Hjärtat har länge uppfattats som ett av de svåraste organen att bedriva fosterdiagnostik på, speciellt om man själv inte arbetar med hjärtsjukdom hos barn. Inledningsvis ingick inte ens hjärtat i ultraljudsundersökningen.

De senaste årens tekniska utveckling har förbättrat möjligheterna till ökad fosterdiagnostik med ultraljud, vilket bland annat har gjort det möjligt att upptäcka fler av de allvarliga hjärtfel som kräver tidig kirurgisk behandling.

– Men metoden kräver träning. Det man övar på blir man bra på.
De barnmorskor som genomför ultraljudsundersökningarna utgår i sin bedömning ifrån hur normala hjärtan ser ut.

– Om något avviker från det normala ska de ta kontakt med ”sin” doktor i mödravården som i sin tur tar ställning till om en remiss ska skickas till högspecialiserade och fosterkardiologiskt inriktade läkare vid något av landets universitetssjukhus, säger Gunnar Bergman.

– Barnmorskans roll är mycket central. Men vissa ser kanske bara sådana här fall någon eller några gånger per år. Inte minst därför är det viktigt med återkommande utbildningar, precis som bra samarbete mellan barnmorska och läkare.

Enligt Swedcons senaste årsrapport (2017) håller så kallade utvidgad screening på att införas vid ultraljudsenheter inom mödravården runt om i landet, vilket resulterat i att fler hjärtfel upptäcks.

Det finns dock stora skillnader på länsnivå.

– Vid de olika ultraljudsenheterna ser det också mycket olika ut när det gäller tillgång till personal som har möjlighet att driva utvecklingen lokalt. Det kan även handla om hur man organiserar sin verksamhet, om operatörerna får tillräcklig träning och vana och om huvudmännens förmåga att behålla utbildad och kvalificerad personal, säger Gunnar Bergman.

Han berättar att det av många skäl är viktigt att allvarliga hjärtfel upptäcks redan under fosterstadiet.

– Det ökar bland annat möjligheterna att planera för en trygg förlossning och för att man på ett bra sätt ska kunna förbereda föräldrarna. Mamman kan till exempel under lugna former, om det finns behov av det, åka till Göteborg eller Lund dit landets barnhjärtkirurgi är koncentrerad i stället för att barnet akut ska behöva transporteras med ambulansflyg under tuffa väderförhållanden.

Utbildning pågår:

Sedan 2008 ges årligen en nationell utbildning i ultraljudsbedömning av fosterhjärtan. Utbildningen, som är ett samarbete mellan fostermedicin vid Akademiska sjukhuset och barnhjärtcentrum Stockholm-Uppsala, riktar sig till ultraljudsbarnmorskor, obstetriker och fostermedicinare.

I Uppsala finns det en erfaren biomedicinsk analytiker som reser ut till ultraljudsenheter och ger upprepad hands on-träning. Initiativet måste dock komma från enheten som önskar utbildningen.

Text: Mikael Bergling
Illustration: Erik Nylund