fbpx
Gåvoshop
Varukorg
Din varukorg är tom

GUCH och hjärtinfarkt i fokus för Marias forskning

Risken för hjärtinfarkt och kärlkramp hos individer med medfödda hjärtfel är högre jämfört med individer utan medfödda hjärtfel. Det visar ST-läkaren Maria Fedchenkos forskning. 

– Men den absoluta risken att drabbas som barn eller yngre vuxen är låg, understryker hon.

200602, Göteborg. Maria Fedchenko, kardiolog som har studerat vuxna med medfödda hjärtfel och risken för hjärtinfarkt. 

I dag har 0,8–1 procent av alla nyfödda barn hjärtfel. Det är en av de vanligaste medfödda sjukdomarna, och numera överlever ungefär 95 procent till vuxen ålder. I takt med stigande ålder ökar även risken att drabbas av exempelvis hjärtinfarkt. Eftersom det finns ganska lite kunskap om hur personer med medfödda hjärtfel kan påverkas av förvärvad/åldersrelaterad hjärtsjukdom ville Maria Fedchenko studera risken för hjärtinfarkt och kärlkramp hos personer med medfödda hjärtfel.

Under flera år har Maria Fedchenko, till vardags ST-läkare inom internmedicin och kardiologi på Östra Sjukhuset i Göteborg, forskat i ämnet. I mitten av maj disputerade hon med sin avhandling ”Kardiovaskulär sjukdom hos patienter med medfött hjärtfel”.

200602, Göteborg. Maria Fedchenko, kardiolog som har studerat vuxna med medfödda hjärtfel och risken för hjärtinfarkt. 

En av hennes slutsatser i avhandlingen är att risken för kranskärlsjukdomar som hjärtinfarkt och kärlkramp är 16,5 gånger högre för barn och unga vuxna med medfödda hjärtfel jämfört med kontroller utan medfödda hjärtfel.

– Samtidigt är risken för hjärtinfarkt hos unga väldigt låg, under

1 promille, så en ökad risk med 16,5 gånger är ändå inte särskilt hög, ­poängterar hon.

Även för medelålders och äldre GUCH-patienter visade resultatet att det finns en förhöjd risk att drabbas av hjärtinfarkt, men här var risken jämfört med de utan medfödda hjärtfel inte lika stor.

– Vad det här beror på har varken jag eller någon annan studerat, även om andra forskare noterat en liknande trend. Vi har därför bara teorier om vad den stora skillnaden kan bero på. Men resultatet tyder på att det finns någon faktor hos individer med medfödda hjärtfel som kan öka risken för en hjärtinfarkt. En teori är att en tidigare operation kan bidra. Vissa individer har avvikande förlopp av kranskärlen vilket teoretiskt skulle kunna öka risken för hjärtinfarkt och kärlkramp.

Maria Fedchenko tror att mer forskning på området är att vänta inom en snar framtid inte minst eftersom andra forskargrupper sett liknande resultat. Hon konstaterar att det skett stora framsteg inom omhändertagandet av barn med medfödda hjärtfel och att överlevnaden hela tiden ökar.

– Därför måste vi också titta på andra sjukdomar som åldern bär med sig. Vi måste ta reda på hur vi ska förebygga dessa för att ytterligare förbättra vården. Hjärtinfarkter hos medelålders och äldre GUCH-patienter tror vi utifrån resultaten i vår studie huvudsakligen beror på samma orsaker som hos individer utan medfödda hjärtfel. Det vill säga klassiska riskfaktorer som rökning, höga blodfetter, högt blodtryck, diabetes, övervikt och fysisk inaktivitet.

Hon säger också att det finns mycket man själv kan göra för att förebygga exempelvis hjärtinfarkt, även om man har ett medfött hjärtfel.

– Det är viktigt att du inte röker och att du rör på dig regelbundet. Det viktiga är att hitta en träningsform som passar dig själv. För GUCH-­patienter specifikt finns inga tydliga och veten­skapliga rekommendationer, men sannolikt gäller rekommendationerna för alla. Glöm inte vardagsmotion som att gå eller cykla till jobbet om du har möjlighet. En generell rekommendation är att äta 500 gram frukt och grönsaker varje dag, minska intaget av mättade fetter, exempelvis mejeriprodukter med hög fetthalt, att vara försiktig med socker, samt att hålla normalvikt.

Kommer du att forska vidare?

– Jag kommer absolut att forska vidare och ska studera övriga förvärvade hjärtfel hos GUCH-patienter och framför allt forska mer om risken för kranskärlsjukdom som till exempel hjärtinfarkt och riskfaktorer för detta.

Läs följande artikel om GUCH vården och forskning här.

Läs mer om Emma som också är GUCH men har klarat av att gå igenom en graviditet här.

Är du vuxen som lever med medfött hjärtfel och vill träffa andra i samma situation? Kolla in vårt GUCH läger här. 

Vill du stötta Hjärtebarnsfondens verksamhet? Du kan ge en gåva med Swish till nummer 9005877, bli månadsgivare eller ge en gåva med ett bankkort.