Navigering

Våra volontärer

Stödperson på barnhjärtavdelningarna i Lund och Göteborg

Behovet av stöd hos drabbade familjer är stort och därför har Hjärtebarnsfonden påbörjat arbetet för att starta en volontärverksamhet på barnhjärtavdelningarna på sjukhusen i Lund och Göteborg.
Som volontär får du möjligheten att underlätta någon annans liv och situation genom att vara en god medmänniska!

Vår ambition med volontärverksamheten är att ge ett kontinuerlig stöd för de drabbade familjerna  både fysiskt ”ta en promenad”, psykiskt, ”jag är här och delar bördan med dig en stund”.

Kommande introduktionsträffar:

Slutförd 13 April i Halmstad, anmäl dig här.

Lägerledare för vår lärarverksamhet

Hjärtebarnsfonden ordnar årliga läger för barn och ungdomar med hjärtfel och deras familjer samt för vuxna födda med hjärtfel. Med på lägren har vi ledare med erfarenhet av barn med särskilda behov samt medicinskt ansvariga.
Läs mer här

Fikagrupper på barnhjärtavdelingarna i Lund och Göteborg

Fikastunderna som vi anordnar är regelbundet återkommande och ger möjlighet till samtal och en stunds avkoppling för de familjer som ligger inne på sjukhuset i samband med operation.
Fikagrupperna samarbetar också med sjukvårdspersonalen på avdelningen.
Läs mer här

Kontaktperson för drabbade

Vår kanske viktigaste insats görs av de kontaktpersoner som finns i varje förening och som hjälper och informerar familjer som behöver stöd, till exempel i samband med sjukhusvistelse eller just då man fått besked om att ens barn har hjärtfel. Det är mycket värdefullt att tidigt få kontakt med andra som har varit med om liknade händelser, det gäller såväl under sjukhustiden som hemma i vardagen.
Läs mer här

Pärla våra armband

Är ni en familj, ett kompisgäng eller företag som vill pärla våra populära armband så tar vi emot ert engagemang med öppna armar. Vi skickar inte material till färre än 100 st armband och behöver datum och tid för planerad pärldag. Mejla oss för mer info

Intresserad av att bli vår volontär?

Har du frågor eller är intresserad av vår volontärverksamhet, kontakta elina.bergstrom@hjartebarnsfonden.se  eller ring 08-442 46 56.