Navigering

Påverkan

Tidigare framsteg

Vi arbetar ständigt för att öka kunskapen om, och förbättra förutsättningarna för, barn med medfött hjärtfel. Det var tillexempel genom vårt påverkansarbete som Sverige centraliserade barnhjärtkirurgin till två opererande enheter – Göteborg och Lund, något som ledde till att mortaliteten bland barn med medfödda hjärtfel sjönk drastiskt.

Idag finns det kontaktsjuksköterskor för familjer som drabbats av medfödda hjärtfel på de flesta sjukhusen i Sverige tack vare vårt påverkansarbete. Något som är mycket uppskattat och hjälper många familjer. Vi har också gett ut hjärtebarnsboken, ett projekt för att samla kunskap och berättelser för att lätt kunna sprida information och skapa förståelse för hur det är att leva med ett medfött hjärtfel. Vi skrev också en version av boken som speciellt var avsedd för utbildning av läkare och sjusköterskor och som nu används i undervisande syfte. Även Corience, ett program för att bygga en webbaserad plattform för information om medfödda hjärtfel inom EU, var vi med och lade grunden för.

 

Pågående arbete

Vi arbetar ständigt för att påverka sjukvården, skolor och allmänheten så att ingen ska lida av ett medfött hjärtfel. Vi har kommit långt i vårt arbete, men än har vi inte nått riktigt ända fram. Under tiden kan du läsa om vårt arbete här på hemsidan.

SparaSpara