fbpx
Varukorg
Din varukorg är tom

Stöd

Stöd

Vi erbjuder stöd till drabbade familjer, både känslomässigt och ekonomiskt. Då rädslan och oron ofta är överväldigande för hjärtebarnsföräldrar håller vi stödgrupper. För extra hårt drabbade familjer kan vi stötta i samband med behandling och habilitering. De föräldrar som mister ett barn på grund av ett medfött hjärtfel kan också få bidrag till begravning.

Sök ekonomiskt bidrag

Enskilt bidrag

Hjärtebarnsfonden ger ekonomiskt stöd till särskilt drabbade familjer. Du som är förälder till ett hjärtebarn kan ansöka om ekonomiskt stöd för extra kostnader i samband med sjukhusvistelser eller för bidrag till habiliterande aktiviteter (tex. Hjärtebarnsfondens lägerverksamhet) för barn, ungdomar och vuxna med medfödda hjärtfel. Hjärtebarnsfonden ger också bidrag till begravningskostnader för dig som förlorat ditt hjärtebarn.
Bidragen delas ut ca sex gånger per år.
Du ansöker om bidrag via länken nedan.

Bidragets storlek är baserat på hushållets sammanlagda inkomst. Därför ska ansökan om bidrag styrkas med underlag för de senaste tre månaderna t.ex. lönebesked/inkomstbesked.
Intyg från t.ex. kurator, försäkringskassan eller läkare skal också bifogas där det tydligt framgår sjukhusvistelsens längd. Ofullständiga ansökningar behandlas inte.  

Klicka här för att komma vidare till ansökningen.

Forskningsbidrag

Hjärtebarnsfonden ger bidrag till enskilda forskningsprojekt som kan sökas för en
projektperiod om ett till två år och för ändamål som specificerats i ansökan.
Läs mer här

Utvecklingsbidrag

Du som arbetar i vården kan söka bidrag till vidareutbildning eller ett projektarbete som bidrar till ett bättre omhändertagande av hjärtebarn. Ansökningarna behandlas löpande under året.
Läs mer här

Fikagrupper

En annan viktig del av vår verksamhet är våra fikagrupper, som idag är knutna till de bägge sjukhus där medfödda hjärtfel opereras, på Universitetssjukhuset i Lund respektive Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Fikastunderna som vi anordnar är regelbundet återkommande och ger möjlighet till samtal och en stunds avkoppling för de familjer som ligger inne på sjukhuset i samband med operation.

Kontaktpersoner

Vår kanske viktigaste insats görs av de kontaktpersoner som finns i varje län och som hjälper och informerar familjer som behöver stöd, till exempel i samband med sjukhusvistelse eller just då man fått besked om att ens barn har hjärtfel. Det är mycket värdefullt att tidigt få kontakt med andra som har varit med om liknade händelser, det gäller såväl under sjukhustiden som hemma i vardagen. Förbundet utbildar sina kontaktpersoner vid särskilda utbildningstillfällen. Kontaktpersonen har en kunskap och insikt baserad på gemensamma erfarenheter av barnens speciella vård och de känslor som är inblandade. Dessutom finns också den så kallade ”Vi som mist-gruppen” som består av föräldrar som mist sina barn. Inom gruppen kan föräldrarna hjälpa och stötta varandra. Andra kontaktpersoner med ”specialkompetens” finns för diagnosen HLHS, transplantation, syndrom och för de vars barn har annan funktionsnedsättning till följd av hjärtfelet. Kontaktpersonerna hittar du på respektive förenings sida.

Vill du engagera dig i Hjärtebarnsfonden?

Läs här om våra volontäruppdrag här