Navigering

Stöd

Stöd

Vi erbjuder stöd till drabbade familjer, både känslomässigt och ekonomiskt. Då rädslan och oron ofta är överväldigande för hjärtebarnsföräldrar håller vi stödgrupper. För extra hårt drabbade familjer kan vi stötta i samband med behandling och habilitering. De föräldrar som mister ett barn på grund av ett medfött hjärtfel kan också få bidrag till begravning.

Fikagrupper

En annan viktig del av förbundets uppsökande verksamhet är våra Fikagrupper, som är knutna till de bägge sjukhus där medfödda hjärtfel opereras, på Universitetssjukhuset i Lund respektive Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Fikastunderna som vi anordnar är regelbundet återkommande och ger möjlighet till samtal och en stunds avkoppling för de familjer som ligger inne på sjukhuset i samband med operation. Fikagrupperna samarbetar också med sjukvårdspersonalen på avdelningen.

Kontaktpersoner

Vår kanske viktigaste insats görs av de kontaktpersoner som finns i varje län och som hjälper och informerar familjer som behöver stöd, till exempel i samband med sjukhusvistelse eller just då man fått besked om att ens barn har hjärtfel. Det är mycket värdefullt att tidigt få kontakt med andra som har varit med om liknade händelser, det gäller såväl under sjukhustiden som hemma i vardagen. Förbundet utbildar sina kontaktpersoner vid särskilda utbildningstillfällen. Kontaktpersonen har en kunskap och insikt baserad på gemensamma erfarenheter av barnens speciella vård och de känslor som är inblandade. Dessutom finns också den så kallade ”Vi som mist-gruppen” som består av föräldrar som mist sina barn. Inom gruppen kan föräldrarna hjälpa och stötta varandra. Andra kontaktpersoner med ”specialkompetens” finns för diagnosen HLHS, transplantation, syndrom och för de vars barn har annan funktionsnedsättning till följd av hjärtfelet. Kontaktpersonerna hittar du på respektive förenings sida. Har du tid och lust att bli kontaktperson eller utföra andra uppgifter i fonden kan du kontakta din förenings ordförande eller info@hjartebarnsfonden.se

Sök bidrag

Hjärtebarnsfonden ger ekonomiskt stöd till särskilt drabbade familjer. Du som är förälder till ett hjärtebarn kan ansöka om ekonomiskt stöd för extra kostnader i samband med långvariga sjukhusvistelser eller för bidrag till habiliterande aktiviteter för hjärtebarn och ungdomar. Hjärtebarnsfonden ger också bidrag till begravningskostnader för dig som förlorat ditt hjärtebarn. Bidragen delas ut efter behov ca sex gånger per år.
Klicka här för att ladda ner ansökningsblankett 

SparaSpara

SparaSpara